Kohalik omavalitsus saab planeeringutega kavandada ruumi selliselt, et inimese kõrval paraneks ka teiste liikide elupaikade seisund. Lähiaastatel tuleks kriitiliselt üle vaadata linnalähedastel põldudel toimuvad arendused Eestis ning pidurdada nende juurdeteket. Asustust on vaja tihendada, mitte seda laiendada.

Rohealasid on tarvis säilitada, juurde luua ning omavahel ühendada. Ehituse ja hoonestuse keskkonnajalajälge saab vähendada, kasutades loodussõbralikke materjale. Ka rattaliiklusele tuleks paremad tingimused luua.

Tagumine aeg on harjutada kohalikke inimesi aktiivsemalt endale olulistel teemadel kaasa rääkima. Kohalikel poliitikutel ning ametnikel tuleks aga kohalikke kuulda võtta. Vajame omavalitsusi, mis arvestavad inimeste murede ja hirmudega muutuste ees ning teevad võimalikuks keskkonnasõbraliku argielu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid