„Linnuliha nimetused tuleb tarbijatele korrektselt esitada. Kodulinnulihale kehtestatud normid on mõeldud ennekõike lõpptarbija huvide kaitsmiseks ja neile suurema selguse toomiseks,” teatas toiduamet. „Nõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus”.