Lastele suunatud kaubanduses on Ameerikas nagu mujalgi olnud tavapärane, et tüdrukute ja poiste asjad asuvad eraldi. Kuid olulist majandusjõudu omava California osariigi uus seadus, mis jõustub 2024. aastal, nõuab lisaks poiste-tüdrukute sektsioonidele ka kolmandat, sooneutraalselt osakonda.