Milliseid võimalusi pakub meie põllumajandusettevõtjatele rohepööre?

Kõigepealt peaksime hindama, kas ja kuivõrd me seda rohepööret põllumajanduse eri tegevusvaldkondades täpselt vajame.

Pööre tähendab fundamentaalset muutust ja meil siin Eestimaal on paljud asjad hoopis paremas korras kui Euroopa Liidus keskmiselt: meil on puhast loodust rohkem, on mahemaad rohkem ja ka Eesti põllumajanduse kasvuhoonegaaside heide on liidu keskmisega võrreldes oluliselt madalam. Põllumajanduslikus kasutuses olev maa on Eesti kogu pindalast mitu korda väiksem, võrreldes paljude ELi riikidega. Seda solidaarselt intensiivtootmisega riikidega samadel alustel vähendada oleks ääretult lühinägelik ja kõigile kohalikele huvigruppidele kahjulik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid