Peretoetus. Kui ajutine kaitse on olemas, makstakse peretoetust samadel alustel ja suuruses kui Eesti peredele. Esimene ja teine laps saab toetust 60 eurot. Kolmandale ja igale järgmisele lapsele peres on ette nähtud 100 eurot.

Üksikvanema lapse toetus on 19,18 eurot.

Vanemahüvitis. Vanemahüvitis on 584 eurot. Seda maksab sotsiaalkindlustusamet alla poolteiseaastase lapsega Eestisse saabunud vanemale. Vanemahüvitist makstakse alates ajutise kaitse saamisest kuni lapse 545 päeva (ca 18 kuu) vanuseks saamiseni. Kui laps sünnib Eestis, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist samadel alustel kui Eesti elanikele.

Töötutoetus. Tööealistele inimestele, kes võtavad end töötukassas arvele ning on enne Ukrainas töötanud või tegelenud tööga võrdsustatud tegevustega, makstakse töötutoetust summas 292 eurot kuus. Töötutoetust makstakse 8. päevast alates töötutoetuse taotlemisest. Töötutoetuse maksmise eelduseks on töö otsimine, sh nõustamistel käimine.

Toetusi makstakse kuni ajutise kaitse lõppemiseni või Eestist lahkumiseni.

Ravikindlustus. See tagatakse ajutise kaitse saanud inimestele sarnaselt Eesti elanikega. Ravikindlustatud on lapsed, rasedad, üliõpilased, väikelast kasvatavad vanemad, vanaduspensioniealised inimesed, tööotsijad ja töötajad.

Toimetulekutoetus. Sotsiaalabina saavad põgenikud taotleda kohalikust omavalitsusest toimetulekutoetust. Summa sõltub pere koosseisust ja eluasemekulude suurusest. Leibkonna esimese liikme kohta peab pärast sissetulekutest eluasemekulude mahaarvamist jääma kätte 150 eurot, teise liikme kohta 120 eurot, alaealise lapse kohta 180 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid