Foto: VitalFields

Maisi külviga alustasime 07.05. Selleks nädalaks lubab suvist sooja, mis peaks maisi idanemisele positiivselt mõjuma. Kogu maisi külvame teenusena.

Lõpetasime sellel nädalal ka taliviljade teise ringi pealtväetamise. Esimese ringi pealtväetisena kasutasime ammooniumnitraati. Sealt saab taim lämmastiku kiiremini kätte.

Foto: VitalFields

Teise ringina kasutasime ammooniumsulfaati. Sealt saab taimik lisaks lämmastikule ka väävlit. Taimik saab pikemaajaliselt sealt toitaineid kätte.

Järgnevatel päevadel on plaanis teostada umbrohutõrjeid ja jälgida rapsi kasvu. Kui soojad ilmad jätkuvad, tuleb varsti teostada rapsi kasvu reguleerimine.

Foto: VitalFields

Uue lüpsilauda ehitusega tegime ka algust. Esimesed mullakogused on juba liigutatud. Uues lüpsilaudas tuleb kohti ligikaudu 500 lüpsilehmale. Lisaks laiendame erivajadustega lehmade lauta ja ehitame uue vasikalauda.

Erivajadustega lehmad on põhimõtteliselt lõpptiined loomad ja haiged loomad. Seal on ka poegimisalad, kuhu lõpptiined loomad aetakse poegima, kui poegimistegevus on alanud. Sellepärast nimetataksegi seda erivajadustega laudaks. Loomad on pideva jälgimise all.

Foto: VitalFields

Ehitame juurde veel silohoidlaid, vedelsõnnikuhoidlaid ja laiendame puistesöödahoidlat. Tähelepanuta ei jää ka vana lüpsikarjalaut. Asendame katusel olevaid eterniitplaate valgusplaatidega, et lüpsilehmad saaksid rohkem valgust.

Allikas: VitalFields