Foto: erakogu

Alates eelmisest aastast on kokkuostuhinnad tõusnud ja praeguseks on need juba heal tasemel. See aitab nii meil kui ka teistel allesjäänutel raskete aastate auke lappida ja taastada. Muidugi ei ole olukord nii roosiline ja alati hingab kuklasse järjekordne langus. Juba praegu prognoositakse kokkuostu hinna langust, kuid kas see tõeks saab ja kui palju langeb, seda ei oska keegi täpselt öelda. Oleme kuulnud hindasi nagu 300 €/t, kuid see on hetkel prognoos.

Lisaks tõime omalt poolt välja ka eelnevate aastate kogemused. Nagu kõigile teada, siis ei olnud viimased aastad kerged ja põhilisteks märksõnadeks on "piimanduskriis ja selle tagajärjed". Kriisi kõige kehvemaks tulemuseks oli piimalehmade arvu drastiline vähenemine kogu Eestis.

Samas saab öelda, et piima kogutoodang ei ole nii suurel määral kannatada saanud. Püsima jäänud karjad on väga efektiivsed ja nende toodang kasvab iga aastaga. Ja see tähendab jällegi seda, et varasemalt välja toodud "miljoni tonni" piir ei ole Eestis enam ulme vaid muutub iga aastaga aina reaalsemaks.

Aga uudiseid ka Kaiu LTlt endalt. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis alustame kevadel farmi laiendust. Plaanipäraselt peaksid minema siis kõik ehitustegevused. See tähendab seda, et suurendame enda piimalehmade arvu 1200ni.