Lõkete süütamise aktsioon on alguse saaanud muinasaegsest tavast, mil tulesid süüdati selleks, et meremeestele ohutumatesse sadamatesse teed näidata. Karli Saul

Selles õhtus on annus nukrust, sest suvi on selleks korraks jälle läbi. Samas sisendavad randades lõõmavad lõkked turvalisust ja ühtekuuluvustunnet. Eks saanud see lõkete süütamise aktsioongi alguse muinasaegsest tavast, mil tulesid süüdati selleks, et meremeestele ohutumatesse sadamatesse teed näidata.

Tänapäeval on rannalõketele lisandunud keskkonnateemaline aspekt. Nimelt tahetakse sellega rõhutada, et oleme seotud mere kaudu ja seda hoida on meie ühine asi.

See õhtu väärib igal juhul üht romantilist jalutuskäiku, mere ja lõkketulede vaatamist ning suve meenutamist.