Fungitsiidid aitavad põllumehel saada taimede maksimaalse saagi ja selle kvaliteedi

 (2)
Fungitsiidid aitavad põllumehel saada taimede maksimaalse saagi ja selle kvaliteedi
Rapsipõld.Foto: Raivo Tasso

Tänapäeva fungitsiidide väljatöötamisel rõhutakse järjest enam lisaks toimeainetele ka formulatsioonile ja lisaainetele, mis oluliselt mõjutavad taimekaitsetöö efektiivsust ja mõjuaega.

Uusimad fungitsiidid ei ole enam lihtsalt haigusetõrjevahendid – need mõjutavad ka taimefüsioloogiat ja parandavad taimede fotosünteesivõimet, mis tagab põllumehele tuumaka ja kvaliteetse terasaagi. Võib öelda, et uued teraviljasordid on küll juba geneetiliselt kõrge saagipotentsiaaliga, kuid sobiva tõrjeta taimede kasvuperioodi jooksul vähendavad taimekahjustajad seda kiiresti ja märgatavalt.

Selleks aga, et fungitsiidide maksimumefektiivsus saavutada, tuleb meeles pidada ja praktikas kasutada mõningaid võtteid.

Eri toimeained ja kombinatsioonid

Fungitsiidide nimekiri on väga pikk ja vahest ehk ka segadusseajav, kuid parema ülevaate saamiseks on soovitatav süveneda nimetuste taga olevatesse toimeainetesse ning nende tegevainete tõrjespektrisse. Kasvuperioodi jooksul võiks ühel põllul kasutada eri toimeaineid ja nende kombinatsioone.

Veelgi tähtsam on valida haiguse tõrjumiseks sobivad toimeained ning kombineeritud haigusetõrjeprogrammiga hoida taimed võimalikult terved ja lehepind roheline kogu kasvuperioodi jooksul. Infot tõrjespektrite ja nimetuste ning fungitsiidiprogrammide kohta saab taimekaitse tootjafirmade kodulehtedelt ja kohalikelt esindajatelt.

Seotud lood:

Õige ajastus on märksõna, mis käib kaasas iga taimekaitsetööga, samuti haigusetõrjega. Taimelehele nähtavaks ilmunud haiguslaik on pigem tagajärg ning näitab, et haigusetekitaja on taime nakatanud isegi mõni nädal tagasi. Näiteks kõrreliste helelaiksus, mis on üks levinumaid haigusi nisul ja toob tugeva nakkuse korral kaasa saagikao kuni 30%, avaldub nähtavate haiguslaikudena 14–20 päeva pärast nakatumist. Sellest tulenevalt hoiab profülaktiline ja ennetav haigusetõrje ära taimelehtede kudede kahjustumise ning fotosünteesivõime vähenemise.

Planeerige haigusetõrje vastavalt kultuurile

Kultuurist lähtuvalt saab välja tuua mõned erinevused haigusetõrje planeerimisel ja saagi kaitsmisel.

Nisul põhineb saagikus suuresti just lipulehel, mille mõju saagile võib hinnata 40–50% lähedale. Lisaboonusena on uusimate fungitsiidide (nagu Variano Xpro, Siltra Xpro) mõjuaeg ja efektiivsus haiguste kaitsel pikk, kuni viis nädalat, mis tagab ennetava ja pikaajalise kaitse paljude haigusetekitajate vastu.

Seega, lipulehefaasis tehtud haigusetõrje on saagi moodustumisel määrava tähtsusega ja tagab taimede fotosünteesivõime terade täitumiseks. Viljapeadele pritsitud fungitsiid tagab omakorda terade puhtuse ja kvaliteedi, mille võivad rikkuda sobilikes keskkonnatingimustes jõudsalt arenevad Fusarium ja hallitusseened.

Odra morfoloogilisest ehitusest tulenevalt on lipuleht võrreldes järgmiste alumiste lehtedega väiksema lehepinnaga. Seega kogemustele tuginedes võib öelda, et odra haigusetõrjel annab parima tulemuse nn jagatud pritsimine. Sel juhul tehakse haigusetõrje võrsumise lõpufaasis ja 2. kõrresõlme faasis, olles kindel, et üks pritsimine järgneb teisele ja kahe pritsimise summana kasutatakse fungitsiidi täisnormi.

Tähtis on fungitsiidide õige kulunorm

Tootjafirma soovitatud fungitsiidide kulunormi vahemik on registreeritud lähtuvalt haiguste tõrjespektrist ning piirkonna kliima- ja kasvutingimustest, seetõttu tagab tootja haiguste tõrje maksimumefektiivsuse õige kulunormi kasutamisel. Samuti pole kulunormide vähendamine põhjendatud, sest sellega vähendatakse haigusetõrje mõjuaja kestust, rääkimata haigusresistentsuse väljakujunemisele kaasaaitamisest.

Fungitsiidides sisalduvad toimeained (nagu biksafeen koos multifunktsionaalsete lisa- ja abiainetega) mõjutavad taimefüsioloogiat, mis põllul väljendub rohelisemate taimedena. Eriti oluliseks muutub fotosünteesivõime säilimine stressitingimustes (põud, kuumus jms), mil taimes käivitub stressiimpulss, mille tõttu taim ise hakkab õisi suretama. Fungitsiidide abil saab ennetada õite suremisest tulenevat saagikadu ja edasi lükata taimede enneaegset vananemist.

Loe veel

Lõpetuseks võib öelda, et tänapäeva kõrgtehnoloogilised fungitsiidid sisaldavad endas kõike, mis aitab põllumehel teraviljade suurima saagipotentsiaali sügisel kombaini koguda. Oluline on kevadel külvatud taime kaitsta ning hoida kahjustajate ja stressi eest kogu saagimoodustumisperioodil.

Edukat saagiaastat!