Kadri Simson: Mailis Reps on Ukraina sündmustega põhjalikumalt kursis


Kadri Simson: Mailis Reps on Ukraina sündmustega põhjalikumalt kursis

Pärnumaalt valitud Riigikogu liige Kadri Simson, kes on ühtlasi ka Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, kirjutab täna facebookis, et Eesti poliitikutest on kõige põhjalikumalt kursis Ukraina sündmustega Mailis Reps. Ta on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Ukraina raportöör, kes viimase aasta jooksul Ukrainas olnud 11 korda. Kohtunud korduvalt kõigi osapooltega. Ja tuletab meelde, et 20 aastat tagasi Ukrainale antud lubadusi tuleb täita. Simson väljendab nõutust, kuna paraku polevat ükski Eesti kanal Mailisi arvamust kolme tunni jooksul avaldanud. Aga võiks, leiab Simson.

Keskerakonna saadetud pressiteates öeldakse, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Ukraina raportöör Mailis Reps osales eelmisel nädalal kolmepäevasel konsultatsioonil, kus Euroopa Nõukogu leppis peasekretäri Thorbjørn Johanseni eestvedamisel kokku konkreetses tegevusplaanis Ukraina kriisi küsimuses. ENPA pakub oma ekspertiisi, et rahvusvähemuste teemal anda seadusandlikku ja sisulist tuge.

„Euroopa Nõukogu tõdes, et olukord on muutunud äärmiselt keerukaks ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad tegutsema otsustavalt ning kiirelt hoidmaks ära pingete süvenemist,“ ütles Reps, „omalt poolt pakutakse ekspertide Ukrainasse lähetamise võimalust, et anda seadusandlikku ja sisulist tuge peamiselt rahvusvähemusi puudutavate pingete leevendamisel.“

„Ukraina vahevalitsus soovib, et Vene sõdurid naaseksid baasidesse, nii nagu on ette nähtud Ukraina ja Venemaa vahelise lepinguga. Igasugust Vene armee liikumist loetakse agressiooniks oma riigi suhtes, seda peetakse illegaalseks ja Ukraina suveräänsuse vastaseks tegevuseks.Vahevalitsus kaalub Vene Föderatsiooniga sõjaväeosade Krimmis paiknemise lepingu üles ütlemist, kui teine pool lepingut ei täida,“ rääkis Reps Ukraina juhtide hetkeseisukohtadest. „Ukrainas on rahvusvähemuste tulevik segane ja kohati on jõudu kogumas rahvuslikud, isegi natsionalistlikud liikumised. Vahevalitsus mõistab seda ning on valmis arutama venekeelse elanikkonna olukorra üle.“

„Meenutan, et Budapesti memorandumiga lubasid mitmed riigid Ukrainale kaitset sõjalise ohu korral kui Ukraina loobus tuuma- ja massihävitusrelvadest. Leian, et sellest kokkuleppest tuleb kinni pidada,“ ütles Mailis Reps.