Lõvi Leo käis helkureid jagamas


Lõvi Leo käis helkureid jagamas

15. novembril käis taaskord Lõvi Leo koos Pärnu-Jaagupi konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Valdu Kaljuriga laste ja noorte liiklusalaseid teadmisi täiendamas.

Sama piirkonna konstaabel Rando Alu teatab, et seekord käidi Kaelase Koolis, kus õhtu peateemaks valiti helkur, selle vajalikkus ja kandmine. Loengust võtsid osa kooli kõik klassid ja viis personalitöötajat. Loeng koosnes kahest etapist – teooria ja praktiline osa. Teooria osas rääkis Valdu Kaljur helkurist ning sellega seotud seadusandlusest. Kui soojas klassiruumis istumisest ja kuivast teooriast uni peale hakkas tulema, siis mindi edasi praktiliste katsete juurde. Selleks oli Libatse–Valgu tee äärde üles seatud nukud ning alarmsõiduk, mille tulede valguses vaadeldigi helkuri kasulikkust. Seejärel andis Lõvi Leo osavõtjatele üle kingituseks helkuri ja tegi kõigi suudki magusaks.

Politsei loodab, et loengust pani nii mõnigi midagi kõrva taha ja teel liigeldes kannavad edaspidi kõik helkurit nähtaval kohal.

Samal teemal:

Helkuriga noorte juurde!

Politsei tuletab meelde: käes on helkuriaeg