Delfi

31. oktoobril 

9.15 Sissejuhatus.
Enesemääratlemine: minu juured, minu pere ja suguvõsa, kogukond. Perepärimuse kogumine, jäädvustamine.
Suhted kogukonnas. Ene Lukka-Jegikjan
10.45 Paus
11.00 Ene Lukka-Jegikjan jätkab
12.30 Lõuna
13.15 Minu perepärimus ja kogukond enne ja nüüd.
Perepärimus: jutud, kombed ja tavad. Tiiu Jaago
14.45 Paus
15.00 Tiiu Jaago jätkab
16.30 Kokkuvõte ja tagasiside.

1. novembril
9.15 Sissejuhatus.
Kogutud juttude tutvustamine.
10.45 Paus
11.00 Sangaste kihelkonna pärimuskultuurist. Ene Lukka-Jegikjan
12.30 Lõuna
13.15 Sangaste kihelkonna pärimusmuusikast. Koidu Ahk
14.00 Paus
14.15 Kokkuvõttev arutelu: mina ja minu eneseteadmus, mina ja minu kogukond ning minu roll kogukonnas.
Ene Lukka-Jegikjan
16.30 Tagasiside

Väike kodutöö: kirja panna kolm oma pere pärimusjuttu.

Õppemaksu pole! Rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Koolitusjuht: Ene Lukka-Jegikjan, tel 56240043; ene. lukka-jegikjan@kul.ee.

Lisainfo: Merle Tombak 5647 2632.