Foto: Ilmar Saabas

Tähistasime seda päeva piduliku koosviibimisega rahvamajas. Tunnustasime tublimaid ja meenutasime üheskoos möödunud 2010 aastat.

Eriline on aasta meie riigile. Oleme oma riigi arengus ühe etapi lõpufaasis. Meile nii omaseks saanud Eesti kroon muutub kohe kohe ajalooks. 20-ne aastaga on realiseerunud 3 riigimeeste suurt unistust: liitumine NATO- ga, Euroopa Liiduga ja Eurotsooniga. Mida toob Euro? On ilmne, et lihtsalt imet sellest ei sünni ja meie elu järsult ei parane. Loodame, et kasvab meie finantsiline turvalisus ja majanduskeskkond.

Kuidas on läinud Imavere vallal? Mida on tähendanud vallale elada saneerimise tingimustes? Ütlen otse: on olnud keeruline ja raske aasta – eriti inimestele. Valla eelarvest palka saavatel inimestel tuli palgata puhkusel olla tervelt 18 tööpäeva. Võrreldes 2008 a. on palgafond vähenenud 18 %. Tänan kõiki valla asutustes töötavaid inimesi, kes Te väiksema palga eest sama töö ära olete teinud. Taastada normaalne töörežiim, see tähendab ära jätta palgata puhkused, on 2011 a. eelarve esimene prioriteet.

Võrreldes 2008 a. laekub valla kassasse ligikaudu 2 milj. krooni vähem tulumaksu, miljoni krooni võrra on vähendatud teehooldustööde summasid, tasandusfond on vähenenud 400 tuh. kr. Seega oleme hakkama pidanud saama 3,4 milj. kr. väiksema summaga.

Tulenevalt tulude vähenemisest külmutati investeeringute kassa. Ainus investeering tehti lasteaias, kus renoveeriti neljas rühmaruum.

2010 a. saneerimiskavast suutsime kinni pidada ning aasta lõpuks on kõik arved tasutud. Tulumaksu laekub võrreldes 2009. aastaga veel üle 400 tuhande krooni võrra vähem. Teised tuluallikad laekuvad plaanipäraselt.

Valla investeeringute kava peaks jätkuma järgmisel aastal, kui alustatakse 12 korteriga sotsiaalmaja ehitust. Ehituse alguseks on kavandatud aprillikuu ja orienteeruvaks kogumaksumuseks kujuneb 7,5 milj. krooni. Koostöös A/ S Paide Vesi loodame lõpetada Käsukonna küla joogivee ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise.

Põltsamaa- Pedja jõe piirkonna veemajandusprojekt on ettevalmistuse lõppfaasis. Novembrikuu volikogu istungil otsustati küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid võõrandada AS-le Paide Vesi. Üleandmisprotsess peab lõppema 31. märtsiks 2011 a. Reaalsed kaeve ja ehitustööd algavad Imavere külas 2012 a. Renoveeritakse kogu olemasolev vee- ja kanalisatsioonitrasside süsteem. Esialgne kavandatav projekti maksumus 15,6 milj. kr. e. nüüd juba miljon Eurot.

Valla ettevõtetele on aasta olnud teguderohke ja ilmselt ka edukas. Teadolevalt lõpetas pankrotiga oma tegevuse vaid A/S Avateks Auto. A/S Stora Enso Timber Imavere Saeveski on alustanud ettevalmistusi järjekordseks suurinvesteeringuks. Kavandatakse rajada oma saepuru graanulitehas. Praegu käivad tööd detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise temaatikal. Ehitustööd peaksid algama kevadel.

Taotlusprojekti abirahade saamiseks esitas O/Ü Imavere Soojus, et renoveerida oma olemasolevad maapealsed soojatrassid. Käesoleval sügisel on Soojuse Nõukogu pidanud mitmeid arutelusid, kuidas jätkata ning soojatootmise kvaliteeti parandada. Sihid on teada ja kindlasti tunnevad kõik, et toad on mõnusalt soojad.

Ka suvine haljasalade hooldustööde kvaliteet paranes oluliselt. Konkursi tulemina on haljasalade hooldajaid 3. Hea konkurents sunnib kõiki pingutama.

Mööduval aastal pälvisid paljud meie inimesed oma tegevustega avalikku tunnustust.

Aino ja Olev Okas pälvisid imelise vanaema ja vanaisa tiitli. Ürituse korraldaja oli Eesti Vanavanemate fond. Eriline on see, et tunnustuse konkursile esitasid oma vanavanemad lapselapsed. Nende sõnum: vanavanemad on õpetanud meile üksteisega läbisaamist, viisakust, korda, austust vanemate inimeste vastu, töötegemist – selle olulisust elus.

Kordaläinud ja töörohke oli mööduv aasta kahele Eistvere küla perele. Kuido Paimlast ja tema perest on kasvanud arvestatav köögiviljakasvataja Järvamaal. Vaatamata talvisele tuleõnnetusele suutis ta kasvuhoonest saada 2 korraliku kurgisaaki. Avamaakurgi, kapsa, kõrvitsa kasvatamine ja koristamine andis tööd paljudele.

Merike Touarti ettevõtmisel on renoveeritud vana mõisaait ja rehekuivati. Head võimalused on loodud käsitöö tegemiseks, nõupidamiste, sünnipäevade läbiviimiseks. Ruumid on väga modernsed ja hubased. Tööde jätkumisel on kavas rajada ka majutuskohad ja ruumid leivamuuseumi jaoks. Tegemist on väga tugevate peretraditsioonidega.

Väga südamlik on lasteaia ja Imavere jahiseltsi koostöö, mille tulemil sai lasteaia keskmine rühm uued magamisvoodid. Annetaja, täpne karukütt Lauri Loog. Tänutäheks korjas lasteaiapere üle poole tonni tammetõrusid, mis talvel rikastavad metasnotsude söögilauda.

Sotsiaalministeerium koos eakate poliitikakomisjoniga korraldasid 10. korda tänuvastuvõtu tublimatele eakatele. Meie seast pälvisid tunnustuse Maie Erm ja Milvi Nõmmik. Me kõik teame nende tegemisi.

Jalametsa külaseltsi tunnustati „Hea algatuse eest“. Mart Mäemets ning Leili ja Lembit Ellermaa on võtnud endale südameasjaks Kikevere surnuaia korrastamise. Juba on ära tehtud tohutu töö ja surnuaia ilme muutunud oluliselt. Kavandatud töödega on jõutud poole peale. Jaksu ja kannatlikust neile kõikide oma soovide realiseerimisel.

Jaanus Nilp tunnistati aasta vabatahtlikuks Järvamaal. Lisaks igapäevasele tööle keskkonnaameti vastutusrikastel ametikohtadel on tal suur armastus spordi vastu. Ta on hinnatud spordikohtunik vabariigis. Omandanud töö kõrvalt korv-, võrk- ja jalgpalli kohtuniku kategooriad. Ilma temata möödub vähe pallimängu võistlusi Järvamaal. Lisaks sellel on ta Imavere Spordiklubi juht ja siinsete ürituste läbiviija.

Tunnustati Mai Kuke tegemisi, kelle eestvedamisel on Piimandusmuuseumi Sõprade Selts jätkanud kontsertsarjade korraldamist muuseumi masinaruumis.

Eesti Piimandusmuuseumi tunnustati Järvamaa turismiarendaja konkursil III koha vääriliseks.

Maakonna aasta õpetaja ja lasteaia õpetaja nominendiks esitati Kaja Kaju, Tiina Lohur, Lilian Okas ja Tuuli Haljaste.

On heameel, et nende tublide inimeste tööd ja tegemisi on märgatud. Loodan, et sellist inimlikku hoolivust ja tähelepanelikkust kaaskodanike vastu on meis üha rohkem.

Lõpetuseks tahaks kõigile soovida toredat aastavahetust. Usun, et Euro aeg tuleb meie inimestele jätkuvalt edukas!