Vääna külakoja juhatuse liige, tõllakuuri restaureerimise üks eestvedajatest Kaido Kruusoja kaheksa kuuga kerkinud tõllakuuri uue fassaadi ehitusel. Foto: Ülo Russak Harku Valla Teataja

"Vääna mõisahoone kõrval seisab vana paekivist hoonelahmakas, pooleldi katusega kaetud, pooleldi ilma meelevalda jäetud. Aastaid on ta nii seisnud. Kool hoidis katuse all oma küttepuid. Nüüd on vana hoone ümber elu märgata. Esiseinast mõni meeter ettepoole on kaevatud poole meetri sügavune süvend, kust turritavad välja vanad kivialused, mujalgi on näha kaevamiste jälgi..."

Nii kirjutas läinud aasta 25. oktoobri Harku Valla Teataja. Ehitustööd olid just käima läinud. Süvendite kaevamisega. Nüüd, natuke rohkem kui pool aastat hiljem, võib öelda, et tõllakuur hakkab tõesti tõllakuuri nägu saama - hoone ette on ehitaja, OÜ HR Restauraator töömehed valanud stiilsed betoonist kaared, paekivi seinad aga kindlustanud ülevalt betoonist vööga. Selle peale peavad toetuma kivikatust kandvad sarikad. See on väliselt. Kaarte sees, kuhu jääb avara multifunktsionaalse ruumi ehk lihtsamalt öeldes spordisaali osa, tulevad klaasist välisseinad. Klaasile raamiks on paigaldatud liimpuidust talad. Odav niisugune ehitus olla ei saa.

Projekti üks eestvedajatest, Vääna Külakoja juhatuse liige Kaido Kruusoja: "Projekti on rahastanud PRIA Euroopa Liidu rahadest. Ka vallal on oma osalus, nagu niisuguste projektide puhul ikka. Eks me ole arvestanud, et seda polüfunktsionaalset saali hakkavad kasutama kõik - nii kool kehalise kasvatuse tundideks, Vääna külakoda avalikeks üritusteks kui ka ümbruskonna rahvas nii sportimiseks kui koosviibimiseks. Hoone jääb külakoja haldusesse."

Ka on tellija ehk külakoda otsinud võimalusi projekti odavamaks muuta. Nii on asendatud ehituse käigus algselt hoone kütmiseks planeeritud õhksoojuspumbad pisikese katlamajaga, mida köetakse pelletitega.

Tellija esindaja Kaido Kruusoja on ka ehitajaga rahul. "Ega vana rekonstrueerimine pole uue ehitus - kunagi ei tea, mis hädad vanade konstruktsioonide sees peidus võivad olla," ütleb elus mitmeid ehitusi juhtinud mees.

Rekonstrueerimisel olevad hooned on ehitatud aga poolteist sajandit tagasi, ehitust alustati mõisaproua Pauline von Stackelbergi juhtimisel 1840. aastatel.

Ehitaja, OÜ HR Restauraator restaureerimistööde juht Margus Ojamäe: "Eks restaureerimistööde käigus tule ikka üllatusi ette, oleme sellega harjunud. Selle ehituse teeb keerukaks suur ja raske kivikatus. Suuremas osas tuleb see vanadele seintele. Kohad, kus müür on pudedam, tuleb renoveerida. Kõik seinad peavad olema tugevad."

Keerukaim on ehitada spordisaali katuslage - katus on seal 45 kraadise nurga all, pikad liimpuidust sarikad toetuvad ainult müürivööle.

"Aasta lõpuks tahame ehitusega katuse alla saada," annab Kaido Kruusoja teada tellija plaani. Katuseta hoone - eriti kui ta nii vana on - ilmastiku meelevallas kaua ei püsi.

Raha taha vanas tõllakuuris sõit seisma ei tohiks jääda. Kui ainult bürokraatia ei sega. Vallavolikogu on vastu võtnud otsuse taotleda ehituse lõpetamiseks laenu. Pangad oleksid Harku vallale hea meelega nõus ka laenu andma, rahandusministeeriumgi pole vastu.

Laenu andjate vahel tuleb aga seaduse järgi korraldada konkurss. Et see rahastamisperiood lõpeb müürivöö valamisega, siis tuleb ka ehitaja leidmiseks jälle konkurss korraldada. Kas võidab praegune ehitaja või keegi teine, pole teada.
Teada on ainult üks - kõik see võtab aega.

Kaido Kruusoja on siiski optimistlik: "Külakoja juhatuse nägemus on küll selline, et kui hoonel katus peal, siis võtame spordisaali koos abi-ruumidega - duši ja riietusruumiga - aasta lõpus kasutusele. Ülejäänud osaga, kuhu peab tulema kooli raamatukogu ja muuseum, natuke ootame."

__________________________________________
PIRET JÜRNA
Vääna mõisakooli direktriss

Otseseid sidemeid koolil Pauline von Stackelbergi järeltulijatega praegu ei ole, aga nii palju kui minul teada, ollakse meie tegemistega rahul. Vana mõisahoone ruumid on kenasti renoveeritud, nüüd saab korda tõllakuur. Kui mõelda sellele, et haritud mõisaproua üks eesmärke oli lastele, ka talulastele, hariduse andmine, siis ta peaks väga rahul olema. Vanasse tõllakuuri tuleb ju spordisaal ja raamatukogu.