Foto: DELFI

Nöörimaa tugikodule on aasta olnud töine ja asjalik. Veidi vürtsi lisas asjaolu, et tööpere ja kliendid pidid kohanema uute töötajatega päris aasta alguses.

Nüüdseks on tööpere kohanemise valud ja võlud ning uute töötajate õpipoisiaeg mööda saanud ning tavapärane töörütm ammugi käes. Nagu eelmistel aastatel, osutame nüüdki linnarahvale mitmesuguseid hoolekandeteenuseid: abistame eakaid ja puudega inimesi koduhooldusega, pakume ajutist varjupaika kodu kaotanud inimestele, majandame sotsiaalelamispinnal elavate klientidega ja tegeleme isikliku abistamise teenusega. Praegu läheneb klientide arv Nöörimaa tugikodus 90 inimesele.

Kui sooja ilmaga leidus meil ikka hädalistele mõni vaba koht, siis nüüdseks töötab maja täistuuridel ja tekkinud on esimesed raskused öömaja vajajate majutamisega.

Nöörimaa tugikodu kliendid on ühel või teisel põhjusel abi vajavad inimesed ja nagu töös inimestega ikka, on Nöörimaa tugikoduski omad kehvemad, head ja väga head päevad. Heade ja väga heade päevade eest oleme tänu võlgu sõpradele, kes ei ole pidanud paljuks meie kliente aidata, mõistmata neid sealjuures hukka ja juurdlemata põhjuste üle, miks on inimesed sellisesse olukorda sattunud.

Täname oma maja sõpru: OÜ Cristella VT Kubija hotell-loodusspaa Haanjamehe talu Kuperjanovi jalaväepataljon Pagariait Eesti Punane Risti Võrumaa selts AS Lõuna-Eesti Haigla Rõuge hooldekodu palju toredaid eraisikuid, kelle nimesid me alati ei teagi Meeldiv ja toetav on olnud koostöö kolleegidega Võru linnavalitsuse sotsiaalosakonnast ja abilinnapea Tarmo Piirmanniga, Marianne Hermanniga omavalitsuste liidust, töötukassa Võrumaa osakonnaga, Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna Võru talitusega, päästeameti Lõuna päästekeskusega, Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonnaga, kodakondsus- ja migratsioonibüroo Võru teenindusega ning Lõuna pensioniameti Võru klienditeenindusega.

Jõulud saabuvad Nöörimaa tugikodus ühise jõululõuna ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Eakate kodudesse viivad koduhooldustöötajad jõuluhõngu Cristella abiga ja meie töötajate valmistatud piparkoogiga.

Tervitamekõiki koostööpartnereid ja kliente ning soovime mõistmist ja südamesoojust ka algaval aastal