Valdur Vacht

Kaupluse omaniku, Keila Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Olev Mälli sõnul vajas kauplus juba ammu renoveerimist ja kaasajastamist, viimasest suuremast remondist on möödas 12 aastat.

Teist korrust majale peale ei ehitata ja arhitektuuriliselt säilib hoone esialgne, lihtne vorm.

Renoveerimise käigus soojustatakse olemasolev hoone.

Kaasajastatakse kõik tehnosüsteemid. Ehitatakse uued, kaasaja nõuetele vastavad trepid koos kaldteega. Klientidele mõeldud peasissepääs jääb samale kohale, kuid saab uue varikatuse.

Pärast renoveerimist jaguneb hoone planeeringult 363 m2 suuruseks toidukaupluse müügipinnaks ja teenindusega seotud rendipindadeks, millest kolme boksi suurus on 18 m2 ja neljas, väiksem on 8,7 m2. Müügisaali ja rendibokside vahele tuleb neid ühendav galerii. Hoone tagumises osas on laod, kontori- ja abiruumid.

Teenindusbokside rentnikke ei saa Olev Mälli sõnul praegu kindlat öelda, sest pole veel otsustatud, kes „sõelale jääb".

Kaupluse fassaad viimistletakse 50x20 mm laudisega. Arhitektide idee on fassaadi kattelaudisena kasutada osaliselt klientide ja töötajate endi poolt kujundatud (viimistletud) laudist.

Idee kohaselt asendatakse osa fassaadis kasutatavast standardlaudisest, andes võimaluse inimestele ise oma kodukaupluse kujunduses osaleda.

Selle tulemusena muutuks fassaad kordumatuks, samal ajal omab lisaväärtusena iga laua toimetanud inimesega isiklikku suhet. Ka Keila Tarbijate Ühistu liikmed võiksid projektis osaleda, kujundades näiteks nimelised lauad. Samuti Keila koolide õpilased , puutöö või käsitöö tunni raames (kaupluse omanik toimetab nn kujundamata toorikud, millele koolilapsed annavad välimuse).

Juhul kui idee ei realiseeru, siis viimistletakse fassaad naturaalse puidu tooniga laudisega.