foto-91 Foto: Ester Vaitmaa

Käesoleva aastal hinnati vallasisese preemia vääriliseks Ingrit Kala - rahvarõiva konverentsi korraldamise ja kultuuripärandi aasta raames seto käsitöö koolituste organiseerimise eest ja Jalmar Vabarna - lasteaia toetuskontserdi korraldamise ja Zetode eestvedamise esimese ülieduka aastakümne eest.

Vallavälise preemia saab Ahto Raudoja - Seto Instituudi juhtimise ja Seto Kirävara sarja väljaandmise korraldamise eest.

Preemiad antakse kätte Anne Vabarna omakultuuriõhtul 16. detsembril. Anne Vabarnale pühendatud päev algab kell 13.00 mälestusminutitega lauluema haual Värska kalmistul. Omakultuuripreemiate üleandmine ja laureaatide õnnitlemine toimub samal õhtul kell 17.00 Värska Kultuurikeskuses. Anne Vabarna laule laulavad Värska leelokoorid, toimub ka Seto Kirävara sarja uue raamatu ja Vanemuise lavastuse "Peko" DVD esitlus. Õhtu lõpetab tantsuklubi koos seto pärimusmuusika ansambliga Klapp.  

Omakultuuriõhtule on oodatud kõik seto omakultuuri austajad ja viljelejad.

Sündmust toetab Setomaa Kultuuriprogramm ja Värska Vallavalitsus.