Rägavere Valla Leht

Põhjenduse pani kokku volikogu maaelu komisjon. Me ei saa rääkida hea tahte lepingust, kui me ei tea, mis hakkab toimuma. VKG ei ole esitanud ühtegi taotlust uurimisloa saamiseks ja puudub ka keskkonnamõju hindamine nii uurimiseks kui hilisemaks võimalikuks kaevandamiseks.

Volikogu istungi edasilükkumine on seotud eelarve menetlemisega - riigilt tulev haridusraha oli teadmata. Maaelu komisjoniga leppisime kokku, et volikogu istungi lükkame edasi just sel põhjusel.

Juhan Aare kirjutab oma artiklis, otsekui Rägavere vallavolikogu annaks juba lube välja. Või isegi teeks seda vallavanem või volikogu esimees. Sellised otsused ei ole volikogu pädevuses, lube uuringuteks ja kaevandamiseks jagab ikka riik. Kui riigil on tahtmist, siis riik uurib oma maavarasid.

Otsus peab tulema Tallinnast, meil ei ole kohapeal mõtet riielda ja kestva kihutustöö tõttu omavahel tülli minna.

Kui riik maavarasid uurib või laseb selle töö kellelgi teisel, antud juhul VKG-l, ära teha, siis ei too see kaasa kohustust kaevandama hakata. Isegi -õigustatud ootust kaevandamisele mitte. Kui uuringulubade väljaandmist kardetakse, näitab see ennekõike usaldamatust valitsuse suhtes.

Valitsus peab võtma fosforiidi kohta kindla seisukoha ja selle ka paberile panema. Ma ei ole selgeltnägija ega oska öelda, kas kaevandama hakatakse või mitte ja kas saadavad sotsiaalsed ja majanduslikud hüved kaaluvad üles keskkonnale ja ka elukeskkonnale tekitatava kahju. Kui ei kaalu, siis kaevandama ei hakata.
Märksa suurem oht on selles, et põlevkivitööstust jätkub mõnekümneks aastaks.

Kui see otsa saab ja Ida-Virumaal tuhanded inimesed tööta jäävad, on käes sotsiaalne katastroof.

Ma ei saa päris hästi aru, kelle vastu Juhan Aare lahingusse on astunud - kas Rägavere vallavolikogu, selle esimehe, vallavanema, VKG või hoopis riigi vastu. Kui on sõda, siis peab olema ju ka vastaspool.

Naabrid on meie pärast mures ja tunnevad meile kaasa, aga paraku ei tule naabrid meile appi, kui selgub, et eelarves napib raha kooli ülalpidamiseks või teede lahtilükkamiseks.

Ja valijatega olen ma kohtunud küll, käinud koolis lastevanemate koosolekutel või pensionäride üritustel. Olen alati valmis kohtuma, kui mind kutsutakse. Tegelikult ajame kõik ühte asja ning ei soovi kellegagi vastanduda.

Eriti sulepeast välja imetud põhjustel. Tolmu on lihtne üles keerata ja inimesi segadusse ajada.

Pärast on aga märksa keerulisem valla päästetud džinni pudelisse tagasi toppida.