Foto: Andres Putting

Enne ja pärast 2009. aasta kohalikke valimisi vallandus Aseris tõeline infosõda. Vallavanema Urve Takjase sõnul oli opositsiooniline valimisliit “Teeme paremaks oma kodu” välja andnud kolm infolehte, mida vallas levitati.
Tema väitel sisaldas see faktivigu ja valeandmeid. Valimised võitnud valimisliit “Reaalsus” otsustas anda vastulöögi, üllitades oma infolehe, kus muuhulgas leidus kriitikat opositsiooni liikmete väidetavate kommunaalvõlgade kohta.

Nii said vallaelanikud lehest teada, et volikogu liige Sergei Arefjev on kommunaalettevõttele Aseri Kommunaal võlgu enam kui 18 000 krooni. Väidetavalt tekkis võlg maksmata küttearvetest.

Sellepeale saatis Arefjev Takjasele kirja, kus teatas, et vallavanem on tema kohta levitanud valeandmeid ja teotanud tema au. Esmalt nõudis volikogulane vallavanemalt uue infolehe väljaandmist, kus lükataks ümber tema kohta avaldatud teave ja palutaks vabandust. Siis kaebas mees kohtusse nii Urve Takjase kui ka volikogu esimehe Riho Kutsari, nõudes, et valed andmed ümber lükataks.

Eile tekkis kohtus segadus seoses juriidiliste terminitega. Eelmisel istungil lepiti kokku, et Aseri vallavalitsus võtab hagi omaks ja avaldab vallalehes Arefjevi ja Aseri Kommunaali vahelise kohtuvaidluse lahendi resolutsiooni, misjärel esitab hageja taotluse hagist loobuda. Seda vallavalitsus ka tegi, leides, et tegemist oli hoopis kompromissiga, mis juriidilises keeles tähendab aga midagi muud kui hagist loobumist. Nii lähebki protsess lõpuni nüüd juba kirjalikus menetluses ja Viru maakohus teeb oma otsuse teatavaks oktoobri lõpus.