Tuule ja Mari ning meie sportlased. Foto: Antsla Valla Leht

Esimesel projektikoosoleku kodutööks koostasid õpilased esitluse oma maa sportlastest. Küsitluse tulemusena selgus, et populaarseimad Antslas õpilaste seas on Gerd Kanter, Kaia Kanepi, Erki Nool, Kristiina Šmigun-Vähi ja Andrus Värnik. Sportlaste kohta koguti materjale ning valmistati plakatid, mis Saksamaale kaasa võeti.

Viersenisse jõudsime esmaspäeva pärastlõunaks.

Tuule võõrustajapere oli juba raudteejaamas vastas ning sõidutas ta otseteed "koju". Kuna Mari võõrustajal olid veel tunnid, sai Mari kohe koolieluga tutvust teha. Õpetajad kohtusid hiljem ühises õhtusöögilauas ning vahetasid saabumismuljeid. Kuigi projektikeeleks on inglise keel, ei piirdunud Comeniuse õpetajad vaid sellega - lisaks kõlasid saksa, vene, itaalia keel ning ehk muudki, kõike ei jõudnud kõrv haaratagi. Comeniuse projektis osalemine aitab kindlasti nii õpilastel kui õpetajatel mõista paremini erinevate võõrkeelte valdamise vajalikkust.

Teisipäeval osalesid õpilased koos oma võõrustajatega koolitöös. Õpetajad analüüsisid tehtut ning arutasid tulevikuplaane. Pärast koolilõunat ja tunnikest vaba aega valmistuti esinemisteks. Sportlaste plakatitest sai muljetavaldav näitus. Fuajeesse püstitatud laval tervitasid projektis osalejaid kõigepealt kohalikud võimuesindajad. Seejärel tutvustasid õpilased põgusalt oma riiki ja kooli ning valitud sportlasi. Järgneva õhtuse koosviibimise käigus tekitas näitus nii mõnegi diskussiooni, üksteise väljapanekuid uuriti huviga.

Kolmas päev algas kooli kokandushuviliste valmistatud tervisliku hommikusöögiga. Rootsi laud põnevate ja toitvate roogadega, juhtis tähelepanu sellele, et hommikusöök on üks olulisemaid toidukordi päevas.

Valik oli rikkalik, kuid enne linnaekskursiooni Kölni kulus korralik kõhutäis kindlasti ära. Pärast tunniajast rongisõitu jagunesid umbes 80 õpetajat-õpilast rühmadesse. Tutvuti linnaga, imetleti võimast Kölni toomkirikut ning külastati Šokolaadimuuseumi.

Šokolaad kuulub ju kindlasti tervislikumate maiuste hulka - muidugi juhul, kui seda tarbida mõõdukalt.

Järgmine projektikohtumine leiab aset veebruaris Antsla Gümnaasiumis ning toob kaasa hulgaliselt tööd, kuid käik Saksamaale andis väärtuslikke ideid ning kogemusi. Sealne üritus oli tõesti Saksa täpsusega organiseeritud. Kohtumine Antslas toob kaasa elevust mitte ainult kooliperele, vaid ka kogukonnale, sest õpilased majutatakse peredesse. Ning seda ei juhtu ju tihti, et Antslasse satub korraga umbes 50 väliskülalist. Ootame põnevusega!