Foto: Ilmar Saabas

Selgituseks, et Põlva linnas on vastavalt kehtestatud üldplaneeringule 13 miljööväärtuslikku piirkonda: Hurda tänav, Põllu tänav, Nurme tänav, Põlva kiriku ümbrus, Võru tänava linna südames paiknev piirkond; Jaama tänav, Roosi tänav, Lina tänav, raudteejaama ümbrus ja Tehnika tänav. Nendes piirkondades on planeeringuga seatud tingimused, mille alusel olemasolevaid hooneid rekonstrueeritakse.

Kui te elate nimetatud piirkonnas ja soovite oma olemasolevaid hooneid rekonstrueerida või uusi ehitada, siis tuleb kõigepealt oma soovist linnavalitsusele teada anda.

Seejärel saame meie selgitada, millised piirangud antud kohtades on ja kuidas teie soovid ja võimalused meelepäraselt lahendada. See kõik käib ka avatäidete ja katusekatete vahetuse kohta.

Teine suur probleem linnas on Põlva paisjärve kallastele kerkivad rajatised. Põlva paisjärve ehituskeeluvöönd on 50 m, mis tähendab, et sellel alal on ehitustegevus keelatud. Ehituskeeld ei laiene vaid kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringu alusel püstitatud rajatistele.

Ehitada tohib vaid maaomaniku nõusolekul. Põlva paisjärve alune ja ümbritsev maa kuulub suuremas osas Põlva linnale, seega sinna rajatiste rajamine võib toimuda vaid maaomaniku loal. Eeltoodust tulenevalt on kõik omavoliliselt rajatud ujumis- või paadisillad ebaseaduslikud ja need tuleb likvideerida või viia kooskõlla kehtiva seadusandlusega.

Seepärast palun kõiki linnakodanikke - kui tekib soov või vajadus ehitustegevuse järele, palun pöörduge kõigepealt linnavalitsusse. Kuulame ära teie soovid ja plaanid ning koos leiame seadusliku võimaluse teie probleemide lahendamiseks.

Hoiame siis koos oma linna ja selle ilusat loodust ning teostame ehitustegevust ikka seadustest lähtuvalt.