tallinna ülikool Foto: Andres Putting

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul jätkab linn kena traditsiooniga tunnustada kolme kõrgkooli tublisid tudengeid stipendiumiga. „Linna stipendiumid pealinna kõrgkoolide edukatele üliõpilastele annab traditsiooniliselt üle Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut Tallinna päeval, 15. mail Poska majas," märkis Kõlvart.

Jaan Poska nimelise stipendiumi saavad kümme Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilast, keda linn finantseerib 12 800 euro ulatuses. Stipendiaadid on Endrik Arumägi, Aleksandr Dulov, Simo Ilomets, Kati Keel, Jaan Kekišev, Oliver Kiisler, Sirli Krikk, Kaia Lõun, Peep Pitk, Karin Robam.

Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi pälvivad kümme Eesti Mereakadeemia üliõpilast, keda linn finantseerib ühtekokku 6400 euroga. Stipendiumi saavad järgmised Eesti Mereakadeemia õppurid: Janne Tomingas, Dmitri Mišin, Kaupo Läänerand, Lauri Roolaid, Siim Milistver, Priit Elmi, Hedi Kaupo, Triin Engmann, Sten Lelov, Leon Lobanov.

Tallinna linna stipendiumi pälvivad kuus Tallinna Ülikooli üliõpilast, keda linn finantseerib 6000 euro ulatuses. Stipendiumi pälvivad: Krista Jüriado, Margit Kaldmäe, Elle-Mari Talivee, Olga Banahevitš, Triin Hansson ja Kadri Koppel.

Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöölepingu kohaselt finantseerib Tallinna linnavalitsus iga-aastaselt Jaan Poska nimelise stipendiumi väljamaksmist 200 000 krooni ulatuses. Stipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase ühiskondlikku aktiivsust ja silmapaistvat tegevust Tallinna linna hüvanguks, tema akadeemilist edukust ning üliõpilase uurimistöö (bakalaureuse-, magistri-, aine- vms uurimistöö) tulemuste rakenduslikku väärtust Tallinna linna jaoks.

Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna 2008. aasta 15. mail sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on omavaheline koostöö merendusalases teadus- ja arendustegevuses, õppetöö edendamise ning avalike suhete valdkonnas. Ühtlasi sätestati koostöölepingus erinevate stipendiumite ja teadustoetuste, sh Pitka stipendiumi väljaandmise. Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi statuudi kohaselt finantseerib linn iga-aastaselt stipendiumi väljamaksmist kuni 6400 euro ulatuses (ühe stipendiumi suurus on 640 eurot).

Tallinna linna stipendiumi statuudi kohaselt on stipendiumifondi suurus 10 000 eurot aastas, iga stipendiumi suurus on 1000 eurot, stipendium määratakse üks kord aastas kümnele Tallinna Ülikoolis täiskoormusega õppivale, õppe- ja teadustöös edukale ning ühiskondlikult aktiivsele magistri- või doktoriõppe üliõpilasele, kelle eelmise õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0 ning kelle uurimistöö on seotud Tallinna linna ökoloogilise, sotsiaalse või kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamisega.