, Foto: Ester Vaitmaa

Võru linnas puudutab projekt Kubija spordi- ja rekreatsioonipiirkonna edasiarendamist.

Projekti raames on kavas rekonstrueerida Männiku tänava Kubija rannaga piirneva lõigu katend (770 m), ehitada rannaala välisvalgustus, uuendada keskuse spordiväljakud ja -vahendid, rajada mänguväljak 3-10aastastele lastele, ühendada olemasolev rollerirada Kose kergliiklusteega, rekonstrueerida peahoone 1. korrus, ehitada uus abihoone, soetada vajalik hooldustehnika.

Võru osa eelarves on 425 000 eurot, sellest linna omaosalus 10%.

Projekt algas tänavu aprillis ning kestab 24 kuud.

„Euroopa naabrus- ja par tne rlus i ns t rumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013 toetatakse ühiseid arendustegevusi, mis aitavad parandada regiooni konkurentsivõimet, kasutades ära piirkonna potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu."