Tesla Model S 1

Harju Elu kirjutab, et tegu on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteaduri Mario Kadastikuga.

Läbi instituudi ongi mees seotud CERNi ehk Euroopa Tuumauuringute Keskusega. Siit selgub ka tõsiasi, et Genfi lähedal 175 meetri sügavusel maapõues, kus asub umbes 27 kilomeetri pikkune Suur Hadronite Põrguti, töötab vähe inimesi. Ka Kadastiku töölaud asub hoopis Tallinnas Akadeemia teel.

"Töötamine CERNis on võrdne diplomaadi staatusega. Pärast aastakümnete pikkust tööd võid saada sa tunnustuse, millega tagad endale alalise positsiooni," selgitab ta. Üldjuhul teeb Euroopa Tuumauuringute Keskus koostööd erinevate ülikoolide juurde kuuluvate teadusasutustega, läbi mille sõlmitakse teadlastega ka lepinguid.
"Töö toimubki tänapäeval üldjuhul hajutatult, me pääseme ligi nende taristule ning suure osa põhitööst moodustab andmete kaevandamine," räägib Kadastik.