Katuseplekk Foto: Ester Vaitmaa

Paar aastat tagasi vestlesin ühe kvaliteetkatuseid valmistava väikeettevõtte juhiga. Tema jutust peegeldus mure kvalifitseeritud tööjõu vähesuse pärast – Eestis puudub plekksepa kutseõpe. Selle tulemusel on üksikute olemasolevate spetsialistide vanus eranditult üle 40 eluaasta ning valtsplekk-katuste ehitushinnad küündivad praktiliselt sama kõrgele kui meie naaberriikides Soomes ning Rootsis.

Poolteist aastat tagasi pöördus Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit Haapsalu kutsehariduskeskuse poole sooviga, et kutsekool alustataks plekkseppade õpetamist. Aluseks oli ka Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring, millest selgus suur vajadus koolitatud plekkseppade järele.

Käesolevast sügisest algabki Haapsalus üheaastane tsükliõpe plekkseppade ettevalmistamiseks.

Kutsehariduskeskuse õppedirektor Ülle Ojamäe: "Pole teada, kas ja millal on seda eriala varem Eestis õpetatud. Kutsehariduses läbiviidav õppekavade reformi projekt toetab ühtlasi nii õppekava koostamist kui ka õppeklassi sisustamist vajaliku inventariga. Õpe on mõeldud täiskasvanud õppijale ja sobib hästi töö ning pere kõrvalt uue eriala omandamiseks. Soovitav, et oleks varasem ehituskogemus."

Avalduste vastuvõtt algas 25. juulil ning Ülle Ojamäe sõnul plekksepa erialale neid praeguseks väga palju esitatud ei ole, kuid vastuvõtukomisjon on alles 13. augustil, mis tähendab, et avaldusi saab tuua veel ligi kaks nädalat: "Plaanime õppetöö läbi viia 15 õpilasega rühmas. Õpe koosneb nii teooriast kui praktilistest tundidest ja praktikast plekksepa ettevõttes."