Eestielu

Otsa tegi lahti Häädemeeste vald, talle järgnesid Tallinna linn, Kaarma ja Tapa vald. Omavalitsuste rasket rahalist seisu silmas pidades on tegu äärmiselt sümpaatse otsusega.

Väga suur abi oli Väike-Maarja vallale Kaitseliidu Viru malevast ja Kirde kaitseringkonna kaitseväelastest. Vabatahtlikud kaitseliitlased tulid pärast tööd oma saagidega appi murdunud puid eemaldama. Kaitseliidu abiga toideti generaatoriga Ebavere EMT mobiilsidemasti ja tagati hädavajalik sideühendus muu maailmaga.

Tormis said kannatada ka meie ettevõtjad – peamiselt elektriühenduse puudumise tõttu, kui ohtu sattusid loomade elud ja uudsevili. Meie valla majapidamiste ja põllumajandusettevõtete kahju olnuks kordades suuremad, kui me poleks saanud abi Ida-Eesti Päästekeskuse kriisireguleerimismeeskonnalt. Kriisireguleerimismeeskonnale ja päästjatele kuulub meie eriline tänu. Tänu teile saime peagi sõidetavaks murdunud puid täis teed, said meie elektrita majapidamised ja ettevõtted varustatud generaatoritega.

Meid on toetanud ka ettevõtjad. Oma Maja AS ja AS Viimsi Keevitus toetasid Väike-Maarja lasteaeda lasteaia majalt äralennanud katuse taastamisel. Hiljuti teatas Baltic Agro AS, et nemadki peavad vajalikuks toetada Väike-Maarja valda tormikahjude likvideerimisel. Me oleme teile väga tänulikud! Me teame, et masu veel kestab ja kerge pole praegu kellelgi. Meile läks väga südamesse Vabariigi Presidendi visiit Väike-Maarjasse, kes ei pidanud paljuks tulla oma silmaga olukorraga tutvuma ning huvi tundma huvi elanike edasise käekäigu vastu. Aitäh!

Eraldi tahaksin peatuda Väike-Maarja kirikuga juhtunud õnnetusel.

Orkaanituules murdunud kiriku tornikiiver tabas šokina mitte ainult väikemaarjalasi, vaid tervet Eestit. Väike-Maarja kirik, nagu teisedki kirikud, on olulised kultuurisümbolid. Nende ümber on kunagi tekkinud külad, alevikud, linnadki. Kirikutel on muidugi palju laiem ja sügavam tähendus kui olla ainult kirikute ümber tekkinud asumite algallikaks. Kahjuks on riigil kultuuriväärtuste kordategemiseks aastaid raha nappinud. Ja kui nendega veel midagi juhtub, siis seda enam masendavalt mõjub see üldsusele.

Kohe pärast õnnetust pöördusid meie poole inimesed, kes soovisid annetada kiriku taastamise heaks. Oleme teile, head inimesed, südamest tänulikud! Kiriku toetajate hulgas on nii tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelasi, teisi kogudusi kui ka ise tormides kannatada saanuid, kes siiski on pidanud vajalikuks anda oma panus kiriku taastamisse. Lahkete annetajate heategu näitab, et rasketelgi aegadel suudame oma kultuuriväärtustest hoolida.

Oleme südamest tänulikud Väike-Maarjast pärit lauljatarile Eda-Ines Ettile, kes ilma pikemalt mõtlemata asus korraldama heategevuskontserti kiriku taastamise heaks. Koos oma ansambli, Ewert Sundja ja Bonzoga andsid nad rahvale meeleoluka kontserdi, millel osales ka Vabariigi President abikaasaga. Muusikapeoga kogunes kiriku toetuseks 40 000 krooni.

Heategevuskontsert on kena näide ühtekuuluvusutundest, sellest, mida võib teha muusika ja muusikud. Sel õhtul jõudis meile, väikemaarjalastele tõesti kohale: me teeme oma kiriku torni korda! Võtab aega, kui palju võtab, me ei jäta enne järele, kui kirikutorn taaskord endisel kujul üle puude latvade kojutulejale ja külalisele teed näitab.

Kiriku varasematele remontidele tagasi mõeldes on remontide vajaduse algne seeme tulnud ikka kohalikult initsiatiivilt. Me jätkame sama innukalt: pöördume riigi ja fondide poole, sest kiriku taastamiseks vajaminev summa – üle kahe miljoni krooni -ulatub kaugelt üle meie võimaluste.

Väike-Maarjaga juhtunud torm andis meile nii mõnedki õppetunnid, millele viitas ka hr president oma heategevuskontserdil peetud kõnes.

Torm andis meile võimaluse olla hoolivamad, hoida rohkem kokku.

Torm on muutnud talgupäevad Väike-Maarjas igapäevaseks ettevõtmiseks. Meie oma vabatahtlikud käisid tormimurdu koristamas kalmistutel ja teistes korda tegemist vajavates kohtades. Hiljutiste talgutega muudeti läbitavateks Ebavere rajad.

Teie kõik koos - toetajad kui vabatahtlikud - sisendasite meisse usku, et eesti rahvas ei käi ükskõikselt abivajajast mööda.

Me teeme korda oma kiriku. Me teeme korda teisedki majad ja paigad, mis tormis kahjustada said. See on meie viis oma tegudega näidata ja hoida inimestes kindlustunnet, et mis ka ei juhtuks, meie maanurk Väike-Maarjas siin on igati elamist väärt. Siin on meie kodu. Me hoiame oma kultuuritraditsioone ja oma rikkalikku kultuuripärandit, hoiame oma kogukonda.

Aitäh, head inimesed! Teie abiga saame tormikahjudest kiiremini üle!

Ei see tänu tuhas jahtu,

ei me aitäh ajas kustu.

Sügavale südamesse

jäävad sädemed särama!