Alkohol Foto: Ilmar Saabas

Elva linnavalitsuse poolt oli istungiks ette valmistatud eelnõu, kus oli määratud lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud kohad Elva linnas, kus alkoholi tarbimine on teisi isikuid häiriv.

Elva linnavolikogu leidis, et see ei ole piisav ning pani hääletusele ettepaneku keelata alkoholi tarbimine kogu Elva linna avalikus ruumis, välja arvatud avalikel üritustel linnavalitsuse loal. Arutelul oli oluliseks argumendiks Elva kuulumine Eesti Tervislike Linnade võrgustikku.

“Lisaks asjaolule, et Elva kuulub tervislike linnade võrgustikku soovime tähelepanu juhtida, et riigi poolt vastu võetud korrakaitseseadus on teinud ühiskonnas jõulise tagasikäigu, mille tagajärjel alkoholi tarbimine avalikus ruumis on suurenenud ning häirib tugevalt elanikkonda”, ütles Meelis Karro, Elva linnavolikogu esimees.

Elva linnavolikogus hääletas otsuse poolt 16 liiget, üks liige jäi erapooletuks.