Foto: Siim Lõvi

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohalikel omavalitsusüksustel, avalikel- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

Hiljemalt 25. novembriks oodatakse taotlusi Harju maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi statuut ja taotluse plank on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonna-teenetemark

Teenetemärke jagatakse maakonnas aastast 1996. 2012. aastal pälvisid teenetemärgi AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor politseikolonel Elmar
Vaher, Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise ja Kehra Kunstidekooli rütmikaansamblite ja ettevalmistusklasside õpetaja-metoodik Ülle Raud.
Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 30. detsembril toimuval traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul Rahvusooperis Estonia.