Kuressaare Sõnumid

Ent Hammurabi aegadega võrreldes, mil olulised tekstid kivisse raiuti, on praegu muutused nii kiired, et selliseid olulisi teetähiseid ei ole mõistlik paberist tugevamale materjalile jäädvustada.

Et aga linn suudaks muutuvas keskkonnas oma tegemisi paremini planeerida, tuleb iga 5-8 aasta järel uue arengukava koostamine ette võtta. See ei tähenda olemasoleva kava kõlbmatuks kuulutamist ning täielikku suunamuutust, vaid uute eesmärkide seadmise kõrval säilivad siiski ka senised head ideed, mida vajadusel edasi saab arendada.

Kuressaare kehtiv arengukava 2005-2013(2020) koostati linnavalitsuse eestvedamisel aastatel 2004-2005. Arengukava koostamise üldjuhiks oli tollane linnapea Jaanus Tamkivi, töögruppi juhtis abilinnapea Urmas Treiel ning suure panuse andsid 13 valdkondlikku töörühma. Ent linnavalitsuses töötavad inimesed vahetuvad ja olud muutuvad, niisiis on mõistlik - pärast otsustamist, et on aeg uueks arengukava redaktsiooniks - kõigepealt meelde tuletada, kuidas sellist mahukat tööd teha. Selleks koostas linnavalitsuse arendusosakond projekti „Kuressaare linna juhtide ja ametnike haldusvõimekuse suurendamise koolitusprogramm". Rahandusministeerium otsustas projekti meetmest „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" rahastada ning 26. augustil sai kolme moodulisse jagatud koolitusprogramm avalöögi.

Esimene koolituse osa oli mõeldud volikogu liikmetele, linnavalitsuse valdkondade ja linna hallatavate asutuste juhtidele ning koolitaja Elmo Puidet (BDA Consulting OÜ) rääkis seal strateegilisest planeerimisest, arengukava koostamise alustest, arengukavade omavahelistest seostest ning organisatsioonikultuurist: missioonist, visioonist ja väärtustest. Loomulikult said sõna ka koolitatavad - õige mitme grupitöö käigus arutati, kuidas arengukava koostamine peaks käima ning millised võiksid olla Kuressaare visioon ja missioon. Samuti ei pääsenud koolitusel osalejad kodutööta - järgmiseks korraks tuleb nimetada inimesi ja organisatsioone, kes võiksid osaleda uue arengukava koostamises.

Koolituse teine osa on suunatud linnavalituse kõigile ametnikele, sest kehtiva arengukava koostamine osutus ka väga heaks meeskonnatööharjutuseks - on ju arengukava see, mille järgi meie (töö)elu käib ja seega on oluline, et kõik linnaametnikud seda omaks peavad. Just sellepärast keskendutakse teises koolitusmoodulis rohkem meeskonnatööle ja organisatsioonikultuurile, seda just arengukava koostamise taustal. Koolituse kolmas osa on aga juba väga praktilise suunitlusega, siis on kavas analüüsida kehtivat arengukava ja astuda esimesed sammud uue arengukava koostamise protsessis. Viimasele koolituspäevale on oodatud kõik need inimesed, kes arengukava koostamisel töörühmades osalevad või neid koguni eest veavad.

Ettevalmistused uue arengukava koostamiseks on juba hoogsalt käimas, sest lisaks koolitusele on arendusosakond viimasel kuul analüüsinud mitmeid värskemaid Eesti valdade-linnade arengukavasid ja nende vastuvõtmise korraldust. Samuti oleme hoolega tutvunud meie enda arengukava koostamise protsessiga eelmisel korral. Kui aga linnakodanikud silmasoleva kirjatöö lugemisel leiavad, et neil on tarku mõtteid või soovi arengukava koostamises kaasa lüüa, siis ärge häbenege linnavalitsuse arendusosakonnaga ühendust võtta - arengukava ei ole ka mitte ainult linnavolikogu ja -valitsuse asi, vaid kogu meie linnarahva ühine tulevikuplaan.