Hotellituba Foto: Priit Simson

Rannapaargu kui Kärdla arhitektuurselt olulise objekti ümberehitamist arutati Hiiu vallavolikogus. Valla arhitekt-planeeringuspetsialist Jürgen Vahtra tutvustas planeeringut, millega kinnistul Lubjaahju 3 määrataks ehitusõigus ja lahendataks ka kinnistut ümbritseva avaliku kasutusega ala ruumiplaneering. Planeeringualasse lisati ka Lubjaahju 1 kinnistu, millel asuva parkla laiendamiskulude katmise seadis vallavalitsus tingimuseks, et vald ettevõtjale ehitusloa väljastaks.

“Kuna meie omavalitsused ei ole just Eesti kõige rikkamad ja see parkla on hädapärast vaja suuremaks ehitada, siis ma saan aru, et häid lahendusi ei ole ja on mõistlik see ära teha,” ütles Ilumets. Samas viitas ta, et mujal Eestis ehitavad omavalitsused ettevõtjatele infrastruktuuri välja, et need ainult valda töökohti tooks. “Kui mõnele välismaalasele selline tingimus seada, jääks see investeering ilmselt tulemata,” märkis Ilumets. “Ilus oleks olnud, kui see soov olnuks palve, mitte nõudmise vormis,” lisas ta.

Loe edasi 16. septembri Hiiu Lehest.