Foto: Lasteaed Trall

Lasteaias Trall tehti ära:

1. Betoonist kaldtee lammutus.
2. Betoonist servade lammutus ja mullast künka tekitamine, muruseemnega katmine.
3. Betoonist servade lammutus, tekkinud vahe täitmine mullaga, seeläbi ühe suure mänguala tekitamine.
4. Ajajooksul katki läinud liumäemaja parandamine ja ülevärvimine.
5. kahe vedrukiige ümber liivaga täidetud turvaala tekitamine.
6. kahe väikse ronila ümber liivaga täidetud turvaala tekitamine.
7. ühe suure ronila ümber palkidega ääristatud ning liivaga täidetud turvaala tekitamine.
8. vana raudkonstruktsiooni väljakaevamine sõimerühmade õuealalt (teostati eelneval nädalavahetusel).
9. uue ronila valmistamine (teostati eelnevalt) ja selle paigaldamine 4.mai talgupäeval.
10. liumäe paigaldus eelmisel kevadel lagunenud liumäe asemele.
11. kevadel 2012 vandaalide poolt maatasa lammutatud punase mängumaja taasehitamine ja purustatud tükkide parandamine ning asendamine.
12. ca 10 liivakasti liiva juurde vedu.
13. mullaga maa tasandamine äravajunud kohtadest, muruseemne külvamine.
14. põõsaste ümberistutamine mänguväljakul, et takistada laste jooksmist kõrgematele servadele.
15. riisumine, teeservade puhastus mänguväljakutel
16. riisumine ja prügikoristus ümber Lasteaed Tralli territooriumi.
17. lastehoid talgulistele.
18. lõunasöök talgulistele.
19. Kuna ilmataat vedas väikse vingerpussi ja lumi sulas alles paar nädalat tagasi, olid lasteaeda ümbritsevad betoonseinad alles liiga niisked selleks, et neid lastepäraste looduspiltidega katta. Värvimistööd võetakse ette juuli-august 2013. Kindlasti anname sellest eelnevalt ka linlastele teada, et võimalusel vabatahtlikke kaasata.

Soovime tänada:
- If Kindlustust, kes eraldas meile 2000 EUR mänguväljakute turvalisemaks ehitamiseks!
- Caparoli, kes toimetas meile suures koguses värve selleks, et saaksime suve jooksul mänguväljakuid ümbritsevad betoonseinad korda teha,
- Seppe Stuudiot, kes ulatas meile abikäe väikelaste ronila valmistamisel,
- Märulipolitseid, kes lammutas päev varem ohtliku betoonist kaldtee,
- Lasteaed Trall töötajaid ja lapsevanemaid, Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajat Reet Ilvest õpilastega ja kõiki heasüdamlikke vabatahtlikke, kes olid valmis ühe töise laupäeva ette võtma, et lastel turvalisem mängida oleks.

Kogu lasteaiapere nimel AITÄH!!!

Riin Põldme, Lasteaed Trall hoolekogu esimees
Väikeste Trallikate Isabeli (5) ja Oliveri (3) ema

Foto: Lasteaed Trall

Foto: Lasteaed Trall

Foto: Lasteaed Trall

Foto: Lasteaed Trall

Foto: Lasteaed Trall

Foto: Lasteaed Trall