Toila Valla Leht

Peale nö külalisesinemisi Tammikus ja Kohtla-Nõmmel jõudis „Muusikal kutsub teid" lõpuks ka kodustele lavalaudadele. Seekord laulis kaasa ka vallavanem Tiit Kuusmik.

Lisaks õpilastele löövad muusikalis kaasa ka õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad.

Toila Valla Leht

Ja et kõik see seltskond ühte jalga tantsima ja mitmel häälel laulma panna, selle eest tuleb tänu öelda Anule!

Toila Valla Leht

Promenaadi käigus avati ka Toila terviserada - kaua tehtud kaunikene. Tervisraja ehitamine võttis pikalt aega. Alates 2009. aastast, kui idee tekkis, tuli teha mitu riigihanget, millest kolm tükki ebaõnnestus, aga täna võib Mehis Luus tõdeda, et lõpuks valitud ehitajaga võib igapidi rahule jääda. Raja ehitamiseks kulus 800 000 eurot, millest kolmveerand tuli Euroopa Liidu toetusena.

Toila Valla Leht

Zetod tõmbasid peo käima ja panid publiku naerulihased mõnusa folkmuusika rütmis tuksuma. Ando Kiviberg - Eesti Perimusmuusika Keskusõ päälik on Zetode iseloomustamiseks öelnud:  „Zetod om Viljandi Kultuuriakadeemia perimüsmuusika eriala vilistlasõ Priksi Kristjani iisvidämisõl 2003. aastagal Verskah nuuripundina sündnü' muusikanähtüs. Mõtõh panna' noorõ' seto tsura' näide umakultuuri võtmõh pop-rokki tegemä tekk´ tuul aol põnõvust ja om śoo seltskonna täämbätsest vällä viinü' menuni, määnest olõ-i saanu' nauti' ütski tõõnõ perimüsmuusikat säädev pillipark. Zetod omma' noorõ' ilosa' tsura', kiä mõjusõ "päävoolutajatõ" kõrva luma erilidsõ kultuuritaustaga eksootilisõlt."   

Toila Valla Leht
Õhtupimeduses hakkasid lavalt kõlama melanhoolsed meestelaulud, mis Marko Matvere, Margus Põldsepa ja Jaanus Jantsoni esituses niiväga melanhoolsed polnudki.  
Toila Valla Leht