Foto: Ilmar Saabas

Aktiivse valimisagitatsiooni keelu ajal ei tohi kasutada üksikkandidaadi, erakonna, valimisliidu või nende nimekirjas kandideerivate isikuke välireklaami. Samuti ei tohi kasutada ka logo, eraldusmärgi võ programmi reklaami hoonetel, rajatistel, ühissõidukites või taksode sise- või väliskülgedel.

Poliitilise välireklaami alla ei kuulu aga erakondade staapide ja telkide sildid, logod ja sümboolika, mis ei ole gigantplakat ega tajutav välireklaamina. Samuti ei ole keelatud logod, sümboolika ja muu selline, mis on kantud muule sõidukile kui ühissõiduk juba enne valimisi.

Sealjuures on aga lubatud endiselt jagada õhupalle, logosid, sümboolikat, voldikuid, särke jms.

Keelu rikkujale on politseil õigus teha ettekirjutus ning selle täitmata jätmise korral rakendada sunniraha, mille ülemmäär on 9600 eurot.

Samuti võib politsei rakendada asendustäitmist, mille kulud nõutakse välja rikkujalt.