Aasta siis oli 1993 Toila Valla Leht

 • Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 115 22. aprillist 1993 anti Toila vallale omavalitsuslik staatus.
 • Vallavolikogu valimistele oli registreeritud 151 kandidaati, kes kandideerisid 16 kohale.
 • 22. oktoobril toimus Toila vallavolikogu I koosseisu I istung. Volikogu esimeheks valiti Ants Raatma.
 • 29. oktoobri istungil valiti vallavanemaks Bruno Uustal. Uus vallavalitsus kinnitati koosseisus Bruno Uustal, Piia Lipp - vallasekretär, Andre Seli - maaspetsialist, Ly-Ene Onton - pearaamatupidaja, Endel Pilder - Toila esindaja.
 • Otsustati alustada Toila valla infolehe väljaandmist alates 1993. aasta detsembrist.
 • Lehe nimeks sai VoTo leht.
 • Voka Kodukaitse maleva liikmetele Ants Pajorile, Sulev Paumetsale, Andres Peedile, Ants Paumetsale, Urmas Vitkinile, Allan Simmile ja Ervin Vuksile anti õigus koostada haldusprotokolle ja teha rahatrahve.
 • Toila valla eelarve oli 2,9 miljonit.

1994

 • 20. jaanuaril võeti vastu I Toila valla põhimäärus.
 • Volikogu kinnitas Toila laululava fondi põhikirja. Fondi eesmärk oli Toila laululava taasrajamine.
 • Otsustati võtta munitsipaalomandisse Voka EPT hoone, Toila pioneerilaager ja Toila laululava.
 • Volikogu otsustas viia Toila Raamatukogu üle Toila ambulatooriumi hoonesse.
 • Volikogu otsustas sõlmida laenuleping Euroopa Rekonstruktsiooni - ja Arengupangaga 31 000.- DEM Voka asula soojamõõtjate ja aknatihendite hankimiseks.
 • Toila valla eelarve oli 5,2 miljonit krooni.

1995

 • Volikogu otsustas nõustuda lastekodu rajamisega Voka alevikus hotell-ühiselamusse.
 • Otsustai toetada partnerlussuhete arendamist Kirchesari vallaga Saksamaalt ja Heinola linnaga Soomest.
 • Toila Raamatukogu juhatajana asus tööle Lea Rand.
 • Maikuus toimus "Viru Ranna" uue kalatööstuse avamine Vokas.
Voka Kalatööstuse avamine 19.05.1995.a.
Toila Valla Leht

 • OÜ-lt "Viru Rand" osteti praegune vallavalitsuse hoone.
 • 17. juunil avati Oru pargis uus laululava.

Toila Valla Leht
 
 • Tulenevalt vajadusest tõhustada politsei patrullteenistust valla territooriumil otsustati eraldada politseile raha 100 liitri bensiini ostmiseks.
 • Vallavalitsus nõustus vajadusega avada Voka alevikus apteek.
 • Toimus I Toila valla rahvajooks.

1996

 • Aastatel 1995-1996 said Konju küla talud telefonid.
 • Üheliikmelise perekonna toimetulekupiir oli 390.- krooni.
 • Jaanuaris avati endise munitsipaalhaigla ruumides Toila hooldekodu.

Toila Valla Leht
 • Veebruaris ilmus esimene Toila valla leht
 • Seoses tegevusvaldkondade laienemisega nimetati Toila muusikakool ümber Toila Muusika- ja Kunstikooliks.
 • Volikogu otsustas eraldada politseile 55 000.- krooni patrullauto soetamiseks.
 • Oktoobris toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valiti vallavolikogu II koosseis.
 • Valimistele oli registreeritud 49 kandidaati.
 • Vallavolikogu esimeheks valiti Valdur Paas.
 • Vallavanemaks valiti Bruno Uustal.
 • Detsembris toimus Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi esimene kokkusaamine.

1997

 • 1. jaanuari seisuga oli Toila vallas 2450 elanikku, neist mehi 1199 ja naisi 1251.
 • Uikalas monteeriti ühte majapidamisse traadita telefon, millega sai küla telefoniühenduse.
 • Jaanuaris avati Voka postkontori uued ruumid.
 • Likvideeriti munitsipaalettevõte Toila Veterinaarteenistus.
 • Alustati Voka spordikompleksi renoveerimist.
 • Alustati Oru pargi valgustuse rajamist.
 • Toimus esimene Oru pargi promenaad.

1998

 • 21. veebruaril toimus Oru pargi valgustuse ametlik vastuvõtt. Valgustuse rajamine läks maksma 845 000 krooni, millest 110 000 maksis Toila vald.
 • Seoses perearstisüsteemi käivitumisega likvideeriti Toila ja Voka ambulatooriumid.
 • 4. septembril käivitus Pühajõel Eesti Mobiiltelefoni GSM tugijaam.
 • Oktoobris nimetati Toila Keskkooli ümber Toila Gümnaasiumiks.
 • Toila Gümnaasium sai Interneti püsiühenduse.
 • Toila valla eelarve oli 15, 2 miljonit krooni.

1999

 • Volikogu otsustas võtta laenu 2,7 miljonit Toila ja Voka aleviku gaasikatlamajade ehitamiseks.
 • Vabariigi aastapäeva eel tehti teatavaks esimesed Toila valla aunimetuste saajad: Aukodanikuks valiti Olav Vallimäe, Elutöö preemia sai Arno Mitt ja aasta inimeseks 1998.a. valiti Märt Mõtuste.

Toila Valla Leht
 • Juulis avati Toila Pritsikuur.
 • Pühajõe kirik sai kolm Dolores Hoffmanni vitraaži.
 • Toila alevikus paigaldati tänavate ristmikele viidad tänavate nimedega.
 • Voka lastekodu mänguväljaku rajamiseks saadi toetust 60 000.- krooni
 • Jaanipäeval püüdis Aleksander Kaar Voka tiigist karpkala, kes kaalus 12 kg ning oli 86 cm pikk.
 • Toila ja Voka soojamajanduse ning Toila puhastusseadmete töö korraldamiseks otsustati moodustada 100% valla osalusega AS "Toila".
 • Vokas käivitus Radiolinja 256 mobiiltelefoni tugijaam.
 • Novembrikuus kohaliku omavalitsuse valimised. Volikokku kandideeris 172 inimest.
 • Vallavolikogu esimeheks valiti Tiit Toos.
 • Vallavanemaks hääletas volikogu Bruno Uustali.

2000

 • Toila vald sai Toila sadama omanikuks.
 • Toimusid Voka päevad, et tähistada küla 580. aastapäeva.
 • Septembris koondati Toila ja Voka Rahvamajade juhatajad. Rahvamajad lõpetasid tegevuse.
 • Nii Toilas kui Vokas avati heategevustoad, et aidata toimetulekuraskustega ja paljulapselisi peresid tasuta riide- ja muu abiga.
 • Oktoobris kuulutati välja konkurss Toila valla hüüdlause leidmiseks. Laekus 25 ettepanekut, valiti Alar Tasa ettepanek "Toila - aastaläbi avatud!"

2001

 • Juulis tähistati Toilas eestikeelse teatritegemise 120. aastapäeva. Sel puhul toimus Eesti Näitejuhtide Teatritrupi suvekool Toilas.

Toila Valla Leht

   2002

 • Toila valla eelarve 19,8 miljonit krooni.
 • Toila teeristis avati mäletusmärk kapten Jürgensonile.
Kapten Jürgensoni mälestuskivi avamine
Toila Valla Leht

 • Volikogu otsustas alates IV koosseisust vähendada volikogu liikmete arvu 13-le endise 16 asemel.
 • Sügisel toimusid vallavolikogu valimised. Valiti vallavolikogu IV koosseis.
 • Vallavolikogu esimeheks sai Tiit Salvan.
 • Vallavanemaks valiti Tauno Võhmar.

2003

 • Avati Toila valla kodulehekülg www.toila.ee
 • Toila valla eelarve oli 23,8 miljonit krooni.
 • 26. mail sõlmisid Toila vald ja Jõhvi linn omavahelise koostööleppe.
 • Toilas ehitas skulptor Simson Seakülast rannakividest paadi, mis on saanud armastatud turismiobjektiks.

Toila Valla Leht
 •   Juunis algas Toila vallas fassaadikampaania. Vastavalt sõlmitud lepingule said Toila valla elanikud soetada Eskaro fassaaditooteid 20% soodsamalt.
 • Juulis toimus Voka staadionil sõpruskohtumine jalgpallis soomlastega.
 • Augustis suured üleujutused, milles said enim kannatada Metsamägaral asuvad elamud ja suvekodud, Toila Altküla elamud ja põllukultuurid, Mägara oja lähiümbrus, Toila Pikk tn. ja Ranna tn. kaldaäärsed kinnistud.
Altküla heinamaa 13.08.2003.a.
Toila Valla Leht

 • Toila Gümnaasiumi algklasside Voka paralleelid toodi Toilasse üle.
 • 24. oktoobril avati Toila postkontori uued ruumid.

2004

 • Volikogu otsustas võõrandada hoone Toilas, Allika 6.
 • Aprillikuus avati Voka raamatukogu uued ruumid olmehoone esimesel korrusel.

Toila Valla Leht
 • Maikuus toimus Voka staadionil "suur jalgpall" - vastamisi olid JK VOKA ja FC TOOMPEA
 • Toila Gümnaasiumi kooliaias toimusid talgud väliklassi rajamiseks. 
Talgud kooliaias 16.05.2004.a.
Toila Valla Leht

 • Augustikuus avati Toila raamatukogu uued ruumid vallamaja hoones. 
Toila Raamatukogu avamine 25.08.2004.a
Toila Valla Leht

 • Otsustati osaleda Toila uue lasteaia ehitustöödes kogusummas 4,5 miljonit krooni.
 • Vallaeelearve oli 46,2 miljonit krooni.

2005

 • Taasavati Toila valla konstaablipunkt vallamajas.
 • Valmis projekt "Toila pargirada", mille käigus valmis vaatetorn Toila Gümnaasiumi vanas majas, kivisillutisega väliürituste plats sadamas, park sai valgustatud tervikringi, paigaldati suunaviidad ja infotahvlid oluliste objektide juurde.
 • Juulikuus avati Vokas uus spordihoone.
Voka uue spordihoone avamine 15.07.2005.a.
Toila Valla Leht

 • Toila Gümnaasiumi vaatetorni pandi välja Oru lossi makett.
 • Suvel puhastati Mägara oja.
 • Ilmus raamat Toila valla elulood I.
 • Oktoobris toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Kandidaate oli 166.
 • Vallavolikogu esimeheks valiti Tauno Võhmar.
 • Vallavanemaks valiti Tiit Salvan.
 • Detsembris külastas Hansapanga pangabuss esimesena Toilat.

2006

Toila Valla Leht

2007

 • Vabariigi aastapäeval toimus esimest korda pidulik lipuheiskamine Toila Gümnaasiumi vaatetornis.
 • Juunis avati Toilas tenniseväljak.
 • Augustis avati Vokas mängumaa.
 • Registreeriti vabatahtlike ühendus MTÜ Toila Merepääste.
 • Toila sadamas toimus esimest korda „Meri, muusika ja muinastuled".
 • Toila valda jõudis uudne traadita Internet WiMax.

2008

 • Jaanuarikuu volikogu istungil valiti volikogu esimeheks Kalle Lehismets.
 • Toila valla eelarve oli 49,3 miljonit krooni.
 • Tööle asus Toila valla arendusnõunik Mehis Luus.
 • Veebruaris tähistati EV 90. sünnipäevaga koos Toila seltsimaja taasavamist.
 • Märtsikuus viidi valla raamatukogudes läbi lugejate rahulolu-uuring.
 • Algas Pika tänava vee- ja kanalisatsioonitrassi projekteerimine ja rajamine.
 • Augustis paigaldati Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi algatusel Oru parki päikesekell.
 • Asutati Toila Turismiettevõtjate Liit ja alustati Toila perspektiivse kuurorttoote väljaarendamise kava koostamist.
 • Asutati MTÜ Pühajõe Tegijate Selts.

2009

 • Toila valla eelarve oli 39 201 810 krooni.
 • Juunikuus paigaldas Toila valla Hariduse ja Kultuuri Selts mälestuskivi Kaarli Aluoja sünnikodu juurde.
 • Toila sadamas toimus Toila I merepäev.
 • Juulikuus toimusid Konju küla 565. aastapäeva pidustused.
Konju küla 565. sünnipäev 25.07.2009.a.
Toila Valla Leht

 • Septembris toimus Pühajõe kogudusemaja avamine ja õnnistamine.
 • Oktoobris toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Kandidaate oli 184.
 • Vallavolikogu VI koosseisu esimeheks valiti Kalle Lehismets.
 • Vallavanemaks valiti Tiit Salvan.

2010

 • Aasta alguses elas Toila vallas 2512 inimest.
 • Toila valla eelarve oli 42 621 747 krooni.
 • Veebruaris toimus Voka Staadionil I Agu Normaku mälestusvõistlus suusatamises.
 • Augustis toimus Pühajõel Veljo Tormise juubelikontsert „Regilaul ja Tormis".
 • Septembris kinnitati Toila valla arengukava 2010-2017.
 • Segarahvatantsurühm „Voka" tähistas oma 25. sünnipäeva.
 • Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhatajana asus tööle Peeter Sööt.

2011

 • 1. jaanuaril võeti Eestis kasutusel euro.
 • Jaanuaris toimus Jüri Eljase koostatud raamatu „Voka ajalugu arhiivides ja mälestustes" esitlus.
 • Toila valla eelarve oli 2 710 563 eurot.
 • Ohutusalane noortering osales Soomes „Rescue Race 2001"-l.
 • Aprillis toimus Pühajõel pastoraadihoones Olav Vallimäe raamatu „Pühajõe küla 1241-2011" esitlus.
 • Toila valla Hariduse ja Kultuuri Seltsi toetusel valmis film „Toila vald läbi ajaloo".
 • Juulikuus toimus Pühajõel kolmepäevane regilaululaager „Regi laulab".
 • Toila valla lastekaitsespetsialistina asus tööle Kadri-Ann Mänd.
 • Toila vald sai kaunima omavalitsuse tiitli.
 • Augustis toimus Eesti Rahvamuuseumi ekspeditsioon Toila valda.

2012

 • Jaanuaris valiti Toila vallavanemaks Tiit Kuusmik.
 • Märtsikuus toimus Toila lauluaval I talvine laulupidu „Jää Hääl".
 • Toila Muusika- ja kunstikool tähistas 15. sünnipäeva.
 • Toila vallavolikogu esimeheks valiti Roland Peets.
 • Voka Noortekeskuse juhatajana asus tööle Merle Harjo.
 • Täitus 50 aastat esimese lasteaia loomisest Vokas.
 • Möödus 130 aastat esimese maateatrimaja ehitamisest Toilasse. Selle sündmuse tähistamiseks lavastas Lembit Prits Toila seltsimajas näitemängu „Asi pole tšellos".

Toila Valla Leht
Toila Valla Leht