Türi Rahvaleht
1932. aastal ehitati hoone kahekorruseliseks, kuna töötajate arvu suurendati. Ehitustööde ettevõtjaks

oli Tõnis Rass. Uutes ruumides hakkasid tööle konstaabel, perekonnaseisuametnik ja vallasekretär.

Nõukogude perioodil on majas asunud täitevkomitee ja ambulatoorium. Praegu seisab maja tühjana

ning laguneb.

Türi Rahvaleht