buss2 Päevaleht/Pressifoto, Kristo Nurmis

AS Harjumaa Liinid esindajad vandeadvokaadid Terje Eipre ja Merli Eicler ütlevad oma pressiteates, et tuginevad vaidlustuses pakkujate ebavõrdsele kohtlemisele ja asjaolule, et Tartu linn on rikkunud pakkujate kvalifitseerimisel kohustust kontrollida, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund vastab hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Hankija on jätnud advokaatide väitel hankest kõrvaldamata pakkuja, kes üldse ei esitanud hankija poolt nõutud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi kinnitust. Vastavalt tingimustele olid teised pakkujad kohustatud esitama panga kinnituse, et pärast pakkumuse edukaks tunnistamist väljastatakse pakkujale tagasivõtmatu garantiikiri summas 10 000 000 Eesti krooni.

Garantiikirja kinnituse esitamata jätmine viitab vaidlustaja hinnangul asjaolule, et konkreetse pakkuja majandusliku ja finantsseisundi osas puudub krediidiasutuse usaldus ja seega ei ole täidetud pakkuja kvalifitseerimise tingimused. Vaidlustajale jääb arusaamatuks, miks Tartu linna ei järgi enda koostatud hanke tingimusi ning eelistab osasid pakkujaid teistele. Vaidlustus puudutab pakkujat Mulgi Reisid.

Tartu linnamajanduse osakonna juristi Sille Araku sõnul peab linn aga vaidlustust põhjendamatuks, sest vaidlustuses toodud rikkumist ei ole aset leidnud. „Kõik esitasid kvalifitseerumiseks nõutud dokumendid. Harjumaa liinind on vaidlustuse esitamisel viidanud pakkumise dokumendile, mitte kvalifitseerumise dokumendile. Ja sealt see küsimus tuleb,” ütles Arak Delfile.

Juristi sõnul teeb linn varsti pakkumuste vastavaks tunnistamise otsuse ja nõutud dokumendi olemasolu olulisust hinnatakse selles protsessis. “Seda otsust pole veel tehtud,” ütles Arak.

Tartu linnavalitsuse teatel tegi Tartu uuel liiniveohankel pakkumise viis Eesti bussifirmat: GoBus, Sebe, Harjumaa Liinid, MRP Linna Liinid ja Mulgi Reisid.