Harku Valla Teataja

Koos valla ühingute kokkusaamise ja jõukatsumisega toimus tänavu ka Harku valla esimene laulu- ja tantsupidu. Valla lastekaitseühingu poolt korraldatav traditsiooniline lastekaitsepäeva pereüritus, tänavu juba kümnes, toimus seekord samuti külade päeva raames.

Külade päeva loomise algne idee oli külaliikumise hoogustamine vallas, mis täitis igati oma eesmärgi. Peale esimese külade päeva toimumist aastal 2008, mil vallas tegutses vaid viis piirkondlikku ühendust, kanti ainuüksi üritusele järgneva aasta jooksul äriregistrisse meie vallast kuut küla liitvad ühendused, st ühingud moodustati pigem kandipõhiselt.

Tänaseks on valla 21 külast ja kahest alevikust teadaolevalt vaid ühel veel puudu oma selts. See tähendab, et meie valla igas piirkonnas on aktiviste, kes oma vabast ajast ja tahtest korraldavad oma kodukandis tegemisi, mida linnades, asulates ja alevikes teevad huvikoolid, noortekeskused, kultuurimajad ja koolituskeskused.

Piirkondlike ühenduste koostöövormiks on saanud eelmisel aastal Muraste Külaseltsi algatusel käivitatud Külade ümarlaud.

Uued osalejad

Tänaseks on külade päevast saanud vahva kokkusaamine, kus kõigil on võimalus tutvustada oma tegevusi, katsuda jõudu ja panna proovile teadmised koduvallast.

Valla tublide kodanikeühendustega liitusid ka Muraste politsei- ja piirivalvekolledž ja Sisekaitseakadeemia, Kaitseliit, Naiskodukaitse, EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kogudus, Vääna pritsumehed, Harku lasteaed, Tabasalu muusikakool ja raamatukogu.

Laval lõid kaasa Vääna Mõisakooli, Harkujärve kooli, Tibutare ja Rannamõisa lasteaedade ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja muusikakooli laulu- ja tantsukollektiivid. Samuti Tabasalu kammerkoor ja rahvatantsu memmed, Suurupi koor, Rannamõisa Laevaseltsi orkester ning külaliskoorid Rae ja Nissi vallast.

Osalejate koguarvu on väga raske hinnata, kuid on teada, et esinejaid oli kokku ligi 500, teemakülade korraldamisega seotud inimesi üle paarisaja, laada ja toitlustamise korraldusega seotud inimesi samuti 200 ringis.

Rekordarv võistlejaid

Seega ainuüksi korraldusmeeskond ulatus 1000 inimeseni. Tõenäoliselt oli seekord külastatavus valla juubeliüritusele igati vääriline 2500- 3000 osalejat.

Võistlusalasid oli seekord seitse: jalgpall, noorte jalgpall, võrkpall, viievõistlus, heategevusoksjon, külateater ja mälumäng. Võistkondasid 14, mis on kõikide aastate rekord.

Osadel aladel oli mõnel võistkonnal rinda pistmas mitu meeskonda. Aktiivsemateks olid Muraste Külaselts, Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi, Kumna Külaselts, Tabasalu Selts ning Vääna Külakoda.

Heategevusoksjoni tulu oli seekord 261 eurot. Parima hinna saavutas Suurupi Seltsi poolt välja pandud suur raamitud foto "Suurupi rand", mille müügihinnaks kujunes 65 eurot. Teise koha saavutas Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi poolt välja pandud kinkekaart müügihinnaga 40 eurot ning kolmandale kohale tuli EKEK Harkujärve koguduse poolt esitatud puidust istepink müügihinnaga 30 eurot.

Suurimateks annetajateks ostusid Robert Kreutzwald (70 eurot), Merle Rump (65 eurot), Are Meriloo (55 eurot) ning Allar Kuppart (55 eurot). Oksjoni tulust korraldatakse juunis meie valla puuetega lastele pereüritus, mille korraldab Anneli Habicht.

Pallivõistlustel osales kokku 15 võistkonda: viievõistluses 8, mälumängus 6. Külateatri näitlejaid oli viis, kõik koos laval ühise etteastega. Tublimaks osutus Kumna Küla Seltsi esindaja Sigrid Sinnep.

Teemakülasid oli seekord 17 ning neis oli esindatud kokku 21 erinevat ühingut ja asutust. Kõik andsid endast parima põnevate tegevuste korraldamise, info jagamise ning kogu ürituse põnevaks ja sisukamaks muutmise nimel.

Nendest vahvatest ettevõtmistest võiks kirjutada lehekülgi. Kedagi rohkem esile tuua oleks ülekohus kõigile teistele tublidele vaevanägijatele! Suured tänud teile!

Tänavuse ürituse peakorraldajaks oli "Parim küla 2010" tiitli saavutanud Muraste Külaselts.

Täname kõiki, kes aitasid üritust korraldada või osalesid aktiivselt tegevustes, sh peakorraldaja Muraste Külaselts, meie valla esimese laulu- ja tantsupeo eestvedajad Mai Ainsalu ja Astrid Väizene, pallimängude turniiride korraldajad Marju Tulva ja Are Habicht, hommikumatkajuht Eddi Tomband, mälumängu koostaja Terje Urbanik, oksjonihaamer Deiw Rahumägi, külateatri sõnasepp Anneli Habicht, kõik esinejad, koorijuhid ja dirigendid, päevajuht Arlet Palmiste, teemakülade korraldajad ja tegevuste läbiviijad, samuti kaupmehed, toitlustajad, turvemehed, helimees, ootamatusteks valmis bussifirmad "Tederreisid" ja "Onumatireisid" ja kõik-kõik, tänu kellele see päev kujunes nii toredaks ja omanäoliseks!|

Harku Valla Teataja

HEINART PUHKIM,  Pärandiküla korraldaja
Vähemalt 250 inimest tundsid väga tõsist huvi paikkonna vanema ajaloo vastu. Tutvustasime Ilmandu väljadel toimunud arheoloogiliste kaevamiste materjale. Meile olid abiks Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna prof. Valter Lang ja Doktorant Helena Kaldre. Ilmselt toimuvad lähema paari aasta jooksul Ilmandu kandis uued arheoloogilised väljakaevamised.

Terje Urbaniku Harku vallaga seotud autoripoolne raamatute tutvustus oli pärandkultuuri telgi üks keskne osa ja pakkus oma kohalike juurte otsijatele väga suurt huvi. See huvi oli vahetu ja siiras ning andis veelkord kinnitust, et originaalne ja hästi koostatud ajalooline trükisõna on endiselt hinnas.

Ligitõmbav oli Sigrid Saarepi koostatud fotonäitus - mitmed paikkonnaga seotud inimesed lubasid kontakti võtta ja mõningaid vana aja fotosid saata. Üks põhiline küsimus oli: kas Muraste, Ilmandu, Suurupi ja Tabasaluga seotud pilte rohkem ei ole? Aga ilmselt tehakse nendes uuemates asundustes ajalugu praegu ja pilte imetlevad järgnevad põlved. Peaasi, et põlvkondade järjepidevus säiliks!

Asjast huvitatutele pakkus palju Kaja Hõimoja Keila kihelkonna ja sellega seotud rahvariiete tutvustus ja nende valmistamise lugu.

Mitmed asjast huvitatud kaalusid endale kodukoha rahvariiete soetamist, sest nüüd teatakse, millised need on ja kuidas on võimalik neid ise teha. Tundub, et võimalikult originaalilähedaste oma kodukoha rahvariiete otsijate inimeste hulk suureneb.

Sirli Okase ja Sven Mitmani poolt pakutud laste mängulaud ja kujude värvimine pakkus kunstihuvilistele noortele professionaalset tegevust.

Vabaõhuürituste kontekstis on selline tegevus eriti tänuväärne. Paljud külastajad olid siiralt üllatunud, nähes kui ilusaid ehteid võisid Harku valla kandi prouad kanda tuhande aasta eest.
Harku Valla Teataja

Võistlustulemused

  • Jalgpall
I koht Kumna Küla Selts

II koht Muraste Külaselts

III koht Tabasalu Selts

  • Jalgpall noortele
I koht Muraste Külaselts, võistkond 1

II koht Muraste Külaselts, võistkond 2

III koht liitvõistkond erinevate külade noortest

  • Võrkpall
I koht Kumna Küla Selts

II koht Türisalu Külaselts

III koht Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi

  • Viievõistlus
I koht Muraste Külaselts

II-III koht Suurupi Selts ja Tabasalu Selts

  • Oksjon
I koht Suurupi Selts

II koht Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi

III koht EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kogudus
  • Külateater
I koht Kumna Küla Selts

II koht Muraste Külaselts

III koht Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi

  • Mälumäng
I koht Harku vallavalitsus

II koht Ilmandu Vanatehnika- ja Saunaklubi

III koht Tabasalu Selts

  • "Parim Küla 2011" tiitli võitis Muraste Külaselts
II koht Kumna Küla Selts

III koht Tabasalu Selts