Koolimaja külastajaid oli nii kaugelt kui ka lähedalt, oli nii professionaalseid mõisahuvilisi  kui ka sõbralikku  naabrirahvast. Ürituse eduka kordaminemise eest väärib tunnustust Harmi koolipere, Eha Valdma, Enda Pill, Tiiu Lõoke, Aino Kärner ja Helvi Hanikat, kelle koostöö andis seekordsele üritusele oma näo. Raskeima ülesandega, giidi tööga, sai imehästi hakkama Leelo Põder.

Mõisapäevade ürituse tippsündmuseks kujunes aga  prouade Marje Karu, Enda Pilli ja Helge Saadi 05. augustil organiseeritud  Harmi kooli endiste õpetajate kokkutulek. Kohtumine endiste kolleegidega oli tore ja südamlik. Helge Saadi töötas Harmis aastatel 1952-1962 ja elab nüüd Harmi Külas. Tema kui vanim olija ütles ka kokkusaamise avasõnad. Pikka aega on Harmi kooliga seotud olnud Marje ja Hans Karu. Viimane oli Harmi kooli direktor tervenisti 33 aastat. Marje, selle kokkusaamise idee autor oli aga õpetaja 44 aastat. Kõikide kohalolijatega on koos töötanud Enda Pill (kokku Harmis 47 aastat), osaledes koolielus ja jätkuvalt koostööd tehes on õpetaja Pill Harmi kooliga seotud olnud kokku 51 aastat.

1960-ndate alguses Harmis töötanud inimestest olid kohal Silvi Numme ja Ursula Mikiver, kelle tütar Monika teeb nüüd kooliga aktiivset koostööd. Minu enda esimese Harmi-aja kolleege oli kohal mitmeid. Näiteks Tiia Pern, kes oma esimese töökogemuse sai Harmis, aga kelle loenguid olen nüüd kuulanud täiendõppe kursustel.

Paljudele meist on Harmi kool meie esimene töökoht, on kolleege, kes lühemat, kes pikemat aega siin töötanud või kelle ainuke töökoht on Harmi kool. Jällenägemine oli südamlik, meenutada palju ja tore kuulda, kuidas läheb…