Andres Ammas Foto: Andres Putting

Teame, et sama rahulolematust jagas ja jagab veel kümneid kordi rohkem kaaskodanikke.

Vastusena meie tookordsele väljaastumisele käivitus rahvakogu protsess. Praeguseks on selge, et selle tulemused jäävad nõrgaks ega too kaasa soovitud muutusi. Neli kartellierakonda on iseendale eraldanud maksumaksja raha ning nad kulutavad seda häbenematult ja mõõdutundetult. Üheski neist ei paista märke, et need, kes soovivad olukorra paranemist, võiksid erakonnasiseses konkurentsis peale jääda.

Seekordne kohalike valimiste kampaania on aga näidanud, et lisaks riigi rahale kulutatakse valimiskampaania tegemiseks – sisuliselt häälte ostmiseks – häbenematult ja piiramatult ka omavalitsuste vahendeid. Esikoht selles kuulub muidugi Keskerakonnale Tallinnas. Midagi niisugust ei ole kunagi varem Eesti Vabariigi ajaloos olnud.

Moraali lugemine meie erakonnakartellile on olnud justkui katse õpetada hunte heina sööma.

Poliitika kultuuri ja stiili muutumine saavutatakse arengutega, mis võtavad rohkem aega, kui see meile kellelegi meeldiks. See eeldab muutusi valijaskonna arusaamades ja käitumises, st meis kõigis. Poliitikatöö on toimub vaid läbi konkreetsete inimeste tegevuse poliitikas.

Uuenemise aluseks on uute inimeste ja uue põlvkonna tulek kohtadele ja tegevustesse, mida pakub esindusdemokraatia. Uued omavalitsustegelased ja rahvaesindajad kasvavad peale siis, kui nad õpivad selgeks koostöö omavahel ja valijatega. Poliitikas saab edukalt tegutseda vaid ühiselt. Samuti tuleb omandada rahvaesindaja tegevuseks vajalik asjatundlikkus ja oskused.

Praegu oleks meil ühiskonnana võimalik astuda oluline praktiline samm paranemise suunas. Selleks peab Vaba Tallinna Kodaniku (VTK) nimekiri suutma ületada viie-protsendilise valimiskünnise. Nii pääsevad kartellisüsteemist rikkumata uue põlvkonna poliitikud Tallinna volikogusse ja linnaosade halduskogudesse.

VTK nimekiri on küll mitmekesine, aga selle tuumiku moodustavad Tallinna linnaosade ja seltside aktivistid, kes on tõestanud, et nad tahavad ja oskavad tegutseda Tallinna elanike huvides. Need on inimesed, kellele ei taha tegeliku tegutsemise võimalusi anda kartellierakonnad ja kes ka ise ei taha mängida kartellierakondade mänge.

Kui aitame VTK inimesed tegutsema, oleme andnud esimese konkreetse panuse tulevase parema poliitika poole ka juhul, kui seekord ei suudeta Keskerakonna võimutsemist Tallinnas veel väärata. Ärgem laskem end hirmutada neil, kes väidavad, et meie hääled võivad „hukka minna”. Ainus viis, kuidas nii võiks juhtuda, oleks siis, kui me lootusetult jääme niisuguse hirmu ja õpitud abituse küüsi. Tuletage meelde, kui palju toetust – allkirjade kujul või ilma selleta – me andsime Harta 12-le.

Eesti ei ole Tallinn, aga Tallinna valimiste kohta öeldu kehtib ka paljude teiste Eesti omavalitsusüksuste kohta.

Järgmised ja teised valimised ei ole samuti enam kaugel. Praeguse valimise tulemus on oluline tulevaste valimistulemuste ettevalmistamisel.