Foto: Andres Putting

Esimene nädal oli õpetajanädal, mille jooksul valmis stend pealkirjaga „Õpetaja endast". Iga õpetaja tutvustas ennast just omasel isikupärasel moel. 5. oktoobril andsid koolitunde traditsiooniliselt 9. klassi õpilased. Sel aastal olid päris õpetajad vahetusõpilastena klassides erinevatest Eesti paikadest. Vahetusõpilased tõid endaga kaasa kodukandile iseloomulikke tavasid. 9. klassi õpilased olid pisiasjadeni läbi mõelnud kogu päeva, mille ka edukalt teostasid.

Õpilastest õpetajad olid väga tublid ning oma käitumiselt igati eeskujuks noorematele. Nende antud tunnid olid sisukad ja täis tõsist õppetööd. Liikudes majas ringi, ei kostunud ühestki klassist lärmi. Tänuks klassijuhatajatele valmistas iga klass oma klassijuhatajale üllatuskingituse, mille üleandmisel ei jäänud õpetajate silmad rõõmupisarateta.

9. klassi kommentaar: Meie arvates möödus päev edukalt ja loodetavasti ka õpetajad jäid rahule. Tegevused, mida olime plaaninud, suutsime korralikult läbi viia, mille üle oleme väga uhked. Viisime läbi ka traditsioonilised „Raudõpetaja" valimised ja sellel aastal osutus võitjaks inglise keele õpetaja Talvi Jusilo. Meil oli väga hea meel, et suutsime tagada tundides korra ja õpetada lapsi ka pikapäevarühmas.

Tahtsime teha õpetajate päeva ilusaks päevaks ja see meil õnnestus. Teine nädal oli „Tagasi kooli" nädal, kus õpetajateks tundides olid külalised. Siin ei oska mina midagi lisada, vaid seda ütleb nende enda kirjutatud kommentaar meie koolis oldud päevadest.

Sven-Jürgen Lepiksoo (DHL klienditeenindaja, Tallinn): Käisin Kodila Põhikoolis õpetaja ametit proovimas. Kogu koolipere oli väga sõbralik ja abivalmis. Õpilased olid sõnakuulelikud ja õpetajad lahked ning toredad.

õpilaste arv klassis on parajalt väike, siis oli võimalik tegeleda iga õpilasega eraldi ning arvan, et õpetamise kvaliteet oli hea. Kokku käisin koolis kahel päeval ja tunde andsin 1.-9. klassini. Õpetasin ka liitklassis.

Andsin erinevaid tunde: matemaatika, ajalugu, geograafia, loodusõpetus ning inglise keel. Enim meeldis mulle geograafiat ja matemaatikat õpetada. Õpetaja amet on väga huvitav. Pean nentima, et oma teadmisi edasi anda ei olnudki nii lihtne, kui esialgu arvasin, aga õpetajaks ju õpitakse ka palju aastaid. Kui ma teaks kõiki õpetamise metoodikaid, oleks amet kindlasti veel huvitavam.

Tervet pilti kahe päeva jooksul kindlasti proovitud ametist ei saanud. Kuna mulle õpetajaks oldud aeg Kodilas väga meeldis, siis loodan, et see võimalus avaneb mulle taas järgmisel aastal. Aitäh, Kodila kool!

Karl-Henri Käämer (TÜ eesti filoloogia III kursuse tudeng): Olin õpetajaks Kodilas juba teist korda. Eelmisel aastal õpetasin eesti keelt ja kirjandust III kooliastmes, tänavu eesti keelt II kooliastmes ja ajalugu 8. klassis. Mulle tundus, et olen selle koolipere liige, sest paljud õpilased ja õpetajad olid eelmisest aastast tuttavad ning meie koostöö on minu meelest avatud, vahetu ja usaldav. Päris huvitav oli vahetunnis noortega arutleda elust ja olust, tajuda nende maailmavaadet ning meenutada oma teismelise aega. Tänu tundide andmisele koolis külalisõpetajana saan suurt tuge oma ülikooliõpingutes vajaminevale praktikale. Olen selle eest kooliperele väga tänulik.

Aidi Änilane (ETK KÜ, pretensioonide käsitleja): Juba teist aastat järjest andsin „Noored kooli" projekti raames algklassidele tunde (2. klassi loodusõpetus, 3. klassi matemaatika ja loodusõpetus, 4. klassi matemaatika).

Mul on väga hea meel, et mind kutsuti taaskord õpetama. Selle päeva tegi põnevaks ka asjaolu, et kohtusin oma endiste õpetajatega ja kooli töötajatega. Võimalus olla ise klassi ees õpetaja annab selge kinnituse õpetaja ameti raskusest, spetsiifikast, aga ka teatud rõõmudest.

Arvan, et kõige vajalikumad on sellised projektid neile noortele, kes kaaluvad õpetajaks või huvijuhiks õppimist. See töö on kindlasti huvitav ja vaheldusrikas, kuid tõesti raske.

Kokkuvõttes oli päev huvitav ja uusi kogemusi andev. Loodetavasti kutsutakse ka järgmisel aastal mind õpetama.

Kolmas nädal oli lastevanemate nädal, kus emad ja isad said võimaluse külastada oma laste tunde. Kahjuks seda võimalust kasutati tagasihoidlikult, seda kindlasti seetõttu, et vanematel tuli oma töökohustusi täita. 18. oktoobril alustasime lastevanemate kooliga, mille üldteemaks on „Kas kasvada saab kasvatamata?"

Anne Änilane: Taoline koolitus käivitus meil teist korda. Esimene vanemate kool toimus 2005. aastal, mille teemaks oli „Tee lapseni".

Vanemate koolipäevad toimuvad kord kuus, kokku seitsmel korral, mille lõpetame nn välisloengupäevaga.

Koolitajateks on valdavalt meie kooli õpetajad, kuid kindlasti kutsume vanematega vestlema ka erispetsialiste. Esimesel koolipäeval oli kohal 7 lapsevanemat, kuid loodan siiralt, et meiega liituvad veel mitmed noored emad ja isad.

Meie edasised tegemised kulgevad Kodila kooli 160. sünnipäeva ettevalmistustega. Olen rõõmus, et 10. detsembril toimuva sündmuse korraldamisele on oma nõu ja jõuga lahkelt abiks vilistlased Ulvi Blande, Siim Maiste, Indrek Udam ja Maie Kuusemets. Aitäh teile!