Erakogu

Hingedeajal on oluline meenutada oma esivanemaid ja traditsioone. See on aeg aastas, kus saab rikastada ja avardada laste hingemaailma. Just hingedeajal mõistame armastuse suurust, sest iga küünal on süüdatud armastusest. Hingedeaeg ei pea olema raskemeelne, vaid helge.

Täiskasvanul on sel ajal so biv aeg õpetada last mõistma enda emotsioone ja nendega hakkama saama. Lapsed vajavad abi ja juhatust, kuid kahjuks ei ole ka täiskasvanud ise enamasti vabad, neid piiravad nende eelarvamused ja kiire elutempo. Kui lapsed saaksid täiskasvanute poolt mõistlikku abi ja juhatust, kus armastus ja tarkus on ühendatud, on nad kindlasti õnnelikumad! Mõistame üheskoos lapsi ja üksteist ning märkame õigel ajal neid, kelle hing on hädas!

Mida enam võtab looduses võimu pimedus, seda rohkem koguneb südamesse soojust ja valgust. Nii viisime meiegi valgust Keila Miikaeli kiriku surnuaiale. Kogu surnuaed säras meie küünlavalguses, nagu oleksid tuhanded inglid seal maandunud.