(Foto: Kõo Vallaleht) Eestielu

Iirlased kandsid selle traditsiooni Ameerikasse, kust sellest sai populaarne kommerts­üritus. Ürituse kombekohaselt õõnestatakse kõr­vits, lõigatakse sisse nägu ning sisse pannakse kõrvit­salatern. Samuti kantakse kostüüme või maske ning sarnaselt eesti mardijook­sule käiakse ukselt uksele kommi nuiamas.

Pilistvere Hallowiini peolised siiski kommi ker­jama ja teele inimesi hir­mutama ei läinud.

Marliis Newsome, peo algataja ja kohalike noorte kaasabil ka teostaja tun­nistab, et tagasihoidlikest eesti lastest-noortest saa­vad rollipeo ajal tõelised tantsunäljas “koletised, nõiad, vampiirid ja vai­mud”.

“Pikka, külma ja pi­medasse sügisesse kulub selline trall ära,” ütleb Marliis.”Seda enam, et olen äsja Ameerikast tul­nud, küsivad noored sageli ja palju sealse elu-olu ja inimeste kohta.”

Ja lisab: “Arvan, et Ameerika kultuuri tut­vustamiseks on Halloween üks parim võimalus, aga kindlasti mitte ainus.”

Kindel see: rahvamaja koridor oli dekoreeritud ja valgustatud nagu õuduste sissejuhatus: laudade taga abistasid nobedamad teha peo väärilist näomaalingut ning valmis olid teravad noad – kõrvitsate lõiku­mise tarbeks. Rahvamaja nõukamaigulisest baarist oli saanud aga nahkhiirte ja ämblike pesa – tantsuks ja mölluks parim paik.

Marliis: “Pidu läks tõesti väga hästi. Muidugi oleks võinud olla veel roh­kem rahvast, aga kohal­olijad jäid kindlasti rahule ja trallisid kaasa – kedagi seinaäärde seisma ei jäe­tud. Pärast seda, kui kõr­vitsad lõigutud andsid dis­korid oma parima – noored tegid tantsuetteasteid ja kareldi ka koos. Peo lõpuks valiti parimad kostüümid. Et osalejad olid korralikult kostümeerimisega vaeva näinud, polnudki parimate leidmine väga lihtne. Aga tulemus: I koht Luukere, II koht Vampiir II koht In­gel, on väga kõnekas!”

Tagantjärgi jaga­ti elamusi veel mitu päeva: suur hulk pil­te on üleval Facebooki: PilistvereNoored kontol ning internetialbumis Nagi.

Marliis, peo korralda­jana kinnitab: “Tundub, et rolli- ja stiilipidusid võiks veelgi korralda. Ka täis­kasvanutele. Väga tore oleks, kui kohalikud nais­terahvad end 60-date stii­lis üles lööksid ja mehedki alt laieneva säärega püksid välja otsiksid. Stiilipidu on hea võimalus vabaneda igapäevarollist, muredest ja reeglitest ning rõõmsalt pidutseda. Kinnised eest­lased lausa vajaksid seda. Ja mina oleksin heal mee­lel abiks!”