Noored Foto: Andres Putting

Siinkohal tuletab politsei meelde mõningaid reeglid ja tähelepanekuid, mida hooliv lapsevanem peaks teadma ning oma võsukestega ka teatud probleemidest rääkima ja arutlema.

Paslik on üle korrata kõige elementaarsemad käitumise- ja viisakusreeglid, mis on ehk suve jooksul nii mõnelgi ununenud. Nii võiksid lapsevanemad näiteks tunda huvi, mis peitub tema lapsel taskutes ja kotis – kas neis on ikka kõik asjad ja esemed, mis on seadusega kooskõlas. Seejuures näidata üles huvi ka selle vastu, miks lapsel just sellised asjad on kaasas ning rääkida, kellega koos laps aega veedab ning millega päevi sisustab. Samuti tuleks juhtida tähelepanu ja arutleda teemal, et teise lapse kiusamine, solvamine ja löömine ei kuulu ühe viisaka ja hästi kasvatatud lapse käitumisarsenali hulka ning liiati ei ole ka seaduspärane tegevus. Näiteks kui üks lastest lööb teist ja teisel on valus, siis selline tegu on kriminaalkorras karistatav. Eeskätt just lapsevanema teadmatus sellise fakti olemasolust, võib aga lapse või nooruki selline teguviis hiljem noorele inimesele kurjasti “tasuda”.

Lastekaitseseadusega on kehtestatud alla 16-aastasele alaealisele liikumispiirang, mis tähendab, et nooremal kui 16-aastasel lapsel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00-6.00. Suvisel ajal on liikumispiirang kahe tunni võrra lühem, st 1. juunist kuni 31. augustini ei tohi alla 16-aastane laps ilma täiskasvanuta väljas olla kella 24.00-05.00. Liikumispiirang ja sellest kinnipidamine aitab hoida laste tervist ja vältida nende sekeldustesse sattumist ning kuriteoohvriks langemist.

Ohutut suve lõppu ja ilusat kooliaastat!