Politsei Foto: Andres Putting

Liidu aseesimehe, Kohtla vallavanema Etti Kagarovi allkirjastatud pöördumises väidetakse, et praeguses mahus ei taga politsei kohalolek kogukondade turvalisust ega kata piirkonna tegelikke vajadusi. “Politsei kohalolu suuremates keskustes on ebapiisav, kõikidele süüteoteadetele ei suudeta reageerida,” on IVOLi karm hinnang.

Samas on Ida-Viru omavalitsusjuhtide esinduskogu seda meelt, et ka reageerimise puhul on see aeg mõnikord nii pikk, et ei võimalda tegelikult menetlustoiminguid teha. “Lisaks seaduse mitterakendamisele tähendab selline olukord avaliku korra halvenemist ka pikemas perspektiivis, mis tähendab usaldamatuse tekkimist ja süvenemist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste vastu ning õiguskuulekuse vähenemist,” hoiatavad Ida-Viru valdade ja linnade juhid.

Loe edasi Põhjarannikust.