Vaade Kuremäelt (Kantremäelt) Halliste jõe orule, taamal Abja mõisa puiestee 20. august 1956. a. (Foto: erakogu)

Raamatukogu koliti varsti aga meie naabermajja, ühe katuse alla külanõukoguga. Juhatajaks pandi Punaarmeest demobiliseeritud Karl Sommer, kes kutsus raamatuhuvilised poisid endale appi. Nüüd võisime kogus olevate raamatutega lähemalt tutvuda.

Kuusik oli pidanud toona silmas vene keelest tõlgitud populaarteaduslikke trükiseid ja käsiraamatuid, nagu M. Iljini „Jutustusi asjadest", I. Netšajevi „Jutustusi elementidest", M. Iljini ja J. Segali „Lugusid sellest, mis sind ümbritseb", J. Šuri „Üks minut", A. Joffe „Elektrilaeng", S. Astafjevi „Elektri edukäik", B. Ljapunovi „Rakett", J. Perelman „Huvitav füüsika" ja teisi niisuguseid.

Hiljem sain Abja raamatukauplusest osta endale teisigi taolisi trükiseid ja käsiraamatuid, nagu V. Mikulini „Fotograafia 25 õppetundi", L. Kisseljovi „Noore tehniku käsiraamat", V. Borissovi „Noor raadioamatöör", 1950. aastal välja antud mahukas tõlketeos „Pioneerijuhi käsiraamat" jt.

Käsiraamatuid ilmus hiljem ka Eesti autoritelt, näiteks D. Vardja ja E. Vannase „Noor elektrik", D. Vardja ja H. Andra „Noor elektrokeemik", D. Vardja ja U. Aguri „Amatöörelektrik", E. Isotamme „Raadioseadmed" ja A. Põdruse „Elektromontaaž". Ridamisi tulid käsiraamatud autode, spordi, tervishoiu, toitumise, aianduse, loomakasvatuse, põllunduse, mesinduse ja teisteltki aladelt.

Aastail 1948-1950 andis Riiklik Kirjastus välja kaheköitelise mahuka eestikeelse käsiraamatu „Sõjaväelise ettevalmistamise kursus", koostajaks Eesti laskurkorpuse endine staabiülem, polkovnik Jaan Lukas, kes oli sündinud 1892. aastal Karksi vallas. NKVD arreteeris ta 1950. aastal ning saatis Siberi vangilaagrisse, kus ta kolm aastat hiljem suri.

Halliste koolis andsid sõjalist algõpetust Väino Lõo ja Arved Lakk ning Abja keskkoolis Paul Sipelgas, Jakob Gelbert ja Kuno Vilberg. 1961. aastal kaotati koolides sõjaline algõpetus, kuid kehtesti uuesti kohustusliku õppeainena kümme  aastat hiljem.

1947. aasta rahareformiga vahetati eraisikute käes olev raha vahekorras 1:10. Töölise kuutöötasu küündis seejärel 1000 rublani ja üliõpilase stipendium kõikus 250-400 rubla vahel. Keskmine raamat maksis 10-15 rubla. Vaid üksikud rikkad suutsid Moskvast või Leningradist osta tollal luksuskaubaks olnud saksa „Opeli" järgi kopeeritud sõiduauto „Moskvitš"-400.

1. jaanuaril 1961 toimunud rahareformiga vahetati jälle rublad vahekorras 1:10; ühe-, kahe- ja kolmekopikalised mündid jäeti endisteks. Nüüd maksis raamat kuni 2 rubla ja kooliõpetaja kuupalk jäi 60-90 rubla vahele.

Aastaid 1957-1961 kutsutakse Hruštšovi sulaks. See Nõukogude riigi liider julges avalikustada Stalini ja tema käsilaste kuriteod, külastas Ameerika Ühendriike, likvideeris sunnitöölaagrid, vabastas küüditatud ning piiras oluliselt julgeolekuorganite võimu. Ka kodanlikud natsionalistid rehabiliteeriti ja taastati nende õigused loomeliitudes. Artur Rinne, Mari Möldre, vennad Ants ja Olev Eskola, Tuudur Vettik, Riho Päts ja teised võisid jälle rahva ees esineda või muul viisil loomingut jätkata. Artur Rinne asus näiteks läks Eesti Televisiooni režissööriks.

Nõukogude Liit kindlustas oma mõjuvõimu rahvusvahelises elus. Sellele aitasid kaasa edusammud kosmose hõivamisel: 1957. aastal uhkustati maa tehiskaaslasega ja 1961. aastal läks esimene inimene kosmosesse.

1958. aastal ühinesid Süüria ja Egiptus Ühendatud Araabia Vabariigiks, millega NSVL sõlmis koostöölepinguid. Olulisim nendest oli Niilusele uue Assuani ehk Aswani hüdrosüsteemi rajamine ühes Aafrika suurima hüdroelektrijaama ehitusega. 11 kilomeetri pikkune ja kohati 100 meetri kõrgune pais ähvardas Nuubia kõrbet üleujutusega. Põliselanikkond asustati ümber, ajaloolised vaaraode kiviskulptuurid saeti plokkideks, mis tõsteti kõrgemale, kus uuesti kokku pandi.

Süsteemi esimene järk valmis 1963. aastal, mil avamisele tuli ka nõukogude delegatsioon. Nägime kinoringvaates, kuidas kahe sõbraliku maa juhid Nasser ja Hruštšov koos asetasid käed juhtrattale, millega käivitasid hüdrosüsteemi. Sellega muudeti osa kõrbest viljakandvaks. Lõplikult valmis rajatis 1971. aastal, kui Nasser oli juba surnud ning nõukogude liider seitse aastat varem võimult  kõrvaldatud. Suurt riiki juhtis siis Leonid Brežnev.

(Järgneb)