Aadu Rättsepp Foto: Junnumaa Kuukiri

Mehi ei lastud enam rääkida oma hädadest ja muredest. Küll saksad ja nende kohtud teavad, mis teha.

Viimases hädas mindigi uute rentnike poole kohtade pärast rääkima. Tehti laenu ja osteti mitmed uued kontrahid tagasi, makstes Kõima ja Roodi teomeestele vaheraha, nagu Ditmar ja Nasacin olid oma teomehi õpetanud.

Rendikontrahid osteti varuks sellele, kui tuleb sõjavägi ja tõstab vanad rentnikud välja, siis on vähemalt oma külas koht, kuhu viia väljatõstetud majakraam ja kus ise esialgu leida peavarju.

Ka siingi veeretati meestele takistusi ette: kontrahi võisid osta tagasi vaid need, kes olid kirikhärrale ja kiriku-eestseisjale vastuvõetavad mehed. Nii ei lubatud mingil tingimusel tagasi jääda Mihkel Viljakil, Mihkel Soontakil, Aadu Rättsepal ja mõnel teisel. Vastuhakkamise vaimu taheti viimseni kirikuvallast välja pühkida.

Kui see sai teatavaks, hakkasid Viljakid ja Soontakid naabrivaldadest ja kihelkondadest uut eluaset otsima. Rendikohtasid polnud saada, sest naabrimõisnikud olid teadlikud Mihkli sündmustest ja ei soovinud mässuvaimulisi rentnikke oma vallas näha. Kõne alla võisid tulla ostutalud, kus vanad peremehed mingisugusel põhjusel olid nõus müüma talu. Ostulepingud vajasid suuremat rahasummat, seda polnud kirikuvallameestel välja panna. Tuli teha laenu ja asuda võlgadega uude kodusse elama. Oli kuulda, et Viljakid ja Soontakid leidnud uue kodu Kaelase vallas Pärnu-Jaagupi kihelkonnas. Ülekolimine viibis ja nii jäid kõik vanad rentnikud sõjaväe jalgu ja neid tõsteti välja kibedal põllutöö ajal, kui paljudel oli juba seeme maas.

Kubernerilt ei saabunud veel ühtki vastust. Ei võinudki saabuda, sest sündmused koha peal olid üles puhutud mässuks ja selle likvideerimine antud sõjaväe hooleks.

Salajane nõupidamine Pärnus

Kuberner Üxküll saatis Riiast mässu maha suruma sandarmiülema kindralmajor Laksi hulga sandarmitega ja 70 soldatiga. Kaasas oli 4 tollilist kahurit.

Laevaga Pärnu jõudes läks kindralmajor Laks ülempreester Suigusaare juure. Laks olnud sünnilt eestlane ja südamesõber Suigusaarega, kellega üheskoos Riia vaimulikus seminaris õpitud.

“Mis Mihkli kirikuvallas õieti lahti on?” küsinud Laks. “Mind saadeti sinna mässu maha suruma. On suurtükidki kaasas.”

Suigusaar vastanud, et mässust ja selle juhtidest ei saa juttugi olla.

“Kehvad rentnikud otsivad seaduse juurest kaitset rendikõrgenduse ja taludest väljatõstmise vastu. See on kõik nende süü. Mässajateks on neid tembeldanud siinne aadel ja pastor Schmidt.”

järgneb...