Alustava ettevõtte starditoetus suureneb. Foto: Sven Arbet

"Eesmärk on kasvatada Järva, Lääne-Viru, Valga ja Võru piirkonna konkurentsivõimet ning elavdada ettevõtlust,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Toetused aitavad kaasajastada linnaruumi, tõsta elukeskkonna atraktiivsust ning soodustada ettevõtjate investeeringuid.“

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust rahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Euroopa Liit. Toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste (ühistransport ja kergliiklusteed) arendamiseks. Arendatavate projektide eelvalik on tehtud maakondade poolt ja esitada sai vaid taotlusi, mille tegevused ja objekt sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavades.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse abil on muuhulgas võimalik piirkonna jaoks oluliste tõmbekeskuste linnaruumi kaasajastada. Atraktiivse ja funktsionaalse linnaruumi loomine aktiveerib ka ettevõtteid koonduma arendatud piirkondadesse ning toob kaasa täiendavad erasektori poolsed investeeringud. EASi Regionaalarengukeskuse valdkonnajuhi Marge Sargma sõnul on eriti aktiivselt linnaruumi arendamisse panustanud Kagu-Eesti maakonnad, kus käesoleva taotlusvooru vahenditest saavad toetust Võru, Valga ja Tõrva linnasüdamete arendused. Varasemalt on selleks juba toetus eraldatud Põlvale. „Arhitektuurikonkursside abil leitud lahendused toovad piirkonna keskustesse kindlasti märkimisväärse muudatuse. Näiteks, kui Võrus puudus seni sisuliselt üldse linna keskväljak, siis nüüd rajatakse kaasaegne ja avar linnasüda,“ lisas Sargma.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks tehakse investeeringuid ka turismiatraktsioonide arendamiseks. „Üheks heaks näiteks, kuidas ka väljaspool Tallinnat ja Tartut on võimalik luua hästitoimivat ning majanduslikult edukat turismiatraktsiooni, on Vastseliina piiskopilinnus. Isegi nii kaugesse kanti on võimalik tänud headele ideedele ja elamuste pakkumisele külastajaid tuua, “ rääkis EASi regionaalvaldkonna eest vastutav juhatuse liige Sille Talvet.