Scanpix

AS Viimsi Keevitus ehitab lepingu raames Rakvere piirkonda ligikaudu 19 km vee- ja sama palju kanalisatsioonitorustikku ning 7 km sademevee kanalisatsiooni torustikku. Tööde käigus luuakse kõigile ehituspiirkonda jäävatele kinnistutele liitumisvõimalus veevõrguga ja kanalisatsiooniga, rekonstrueeritakse suurel hulgal olemasolevaid liitumistorustikke ning luuakse võimalused sadevee ärajuhtimiseks piirkondades, kus on probleeme sademevee liigsete kogustega.

AS Rakvere Vesi andis lepingu allkirjastamisel ehitajale üle ehituspiirkonna geodeetilised mõõdistused ning projekteerimisega on võimalik alustada kohe. Kahjuks ei jõutud pooleli jäänud ehituslepingu raames valmis ehitusprojektideni, mistõttu tuleb kogu projekteerimistöö ehitajal uuesti teostada, samuti kooskõlastada uuesti kinnistute liitumispunktid. Palume kinnistuomanikelt mõistvat suhtumist, liitumispunktide kooskõlastused teenivad eesmärki tagada piirkonna kõikidele hoonetele tehniliselt parim lahendus liitumiseks tänavale kavandatavate torustikega.

AS Viimsi Keevitus juhataja Jaak Ritso sõnutsi teostatakse projekteerimine ja ehitustöö suuresti oma ettevõtte jõududega. Ehitustöödega alustakse peale vajalike kooskõlastatuste ja lubade hankimist eeldatavalt maikuus. Tööde täpne ajakava piirkondade ja tänavate lõikes lepitakse Rakvere linna ja ehitaja vahel kokku lähinädalatel. Ehitustööd kestavad kuni 2013. aasta septembrikuuni.

Operatiivset infot ehitustööde ajagraafiku ning tänavate sulgemise kohta on võimalik saada AS Rakvere Vesi kodulehelt