Kohtusaal Foto: Andres Putting

änavu 4. septembri pärastlõunal ootasid osapooled kärsitult, millal saabuvad Viru maakohtust määrused, mis pidid lahendama korruptsioonis kahtlustatavate Männi ja Maritsa kaitsjate taotluse kontrollida nende vahistamise põhjendatust ning alternatiivina vabastada nad kautsjoni vastu. Määrused saadi kätte napilt enne tööpäeva lõppu. Kohtunik Larissa Prokopenko oli need allkirjastanud kella ühe paiku, pärast istungite toimumist. Määrused ei olnud Männile ja Maritsale soodsad, sest kohus jättis juba 18. juunil vahi alla võetud mehed jätkuvalt trellide taha. Tavatu oli aga see, et määrused, millega Marits ja Mänd vahi alla jäeti, olid koostatud 31. augustil ehk neli päeva enne asja kohtulikku arutelu. Dokumendi koostamise kuupäev on arvutis lihtsalt tuvastatav.

Nii Maritsa advokaat Rene Varul kui Männi kaitsja Allan Valk on juhtunust rääkides kidakeelsed, ehkki on kursis, et selline lugu aset leidis. “Jah, ma märkasin seda ning see asjaolu oli mulle üllatav.” Valk tõi tookord kohtuistungil välja oma argumendid ning andis need kahel lehel ka kirjalikult kohtule üle. Kohtumääruses aga neid ei mainitud. Kaitsjad ei osanud uneski näha, et kohtunikul on otsus juba sisuliselt tehtud ja seitsmeleheküljeline määrus ootab kohtunikutoas vaid allkirjastamist.

Loe edasi Põhjarannikust.