Ettevõtjad on need, kes loovad töökohad, kindlustavad töötajad tööga, tänu millele saab riik ja sealhulgas kohalik omavalitsus oma tulud, millest ülal pidada nii haridust, kultuuri kui sotsiaalhoolekannet.

Karksi ettevõtluskonverentsil „Julge näha võimalust!“ jagavad Eesti ja Viljandimaa tippettevõtjad oma kogemusi ja soovitusi „ellujäämiseks“ ning julgustavad ettevõtlusega alustama.

Konverentsi eesmärk on leida ja tutvustada ettevõtjatele ja ettevõtlusega tegelema hakkamisest huvitatud inimestele võimalusi, kuidas elavdada ettevõtlust maal ning millega tasuks reaalselt tegeleda. Tegutsevatele ettevõtjatele soovib konverents pakkuda uusi ideid ja julgust tegevuse jätkamiseks ning täiendada end spetsialistide kompetentsi ja kogemuste abil.

Päevakava:
Aeg: 28. oktoober 2010 kell 10.00 – 17.00
Koht: Karksi valla kultuurikeskus, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgimaa

9.00 – 10.00 kogunemine

10.00 – 10.15 Konverentsi avasõnad. Arvo Maling, Karksi vallavanem ja Hendrik Agur, Karksi vallavolikogu esimees

10.15 – 10.45 Kas riik peaks tegelikult ettevõtlust toetama? Ahti Kuningas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler majandusarengu alal

10.45 – 11.25 Julge näha võimalust! Valdo Randpere, ettevõtja ja poliitik

11.25–11.45 Ühistegevus - puu- ja marjakasvatusest Pollis. Toomas Rüütmann, Polli tulevikuettevõtja ja Polli Fruit eestvedaja ning Ave Kikas, EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse juhataja

11.45 – 12.05 Võimaluse kõrval terviku nägemine finantspartneri silmade läbi. Indrek Aasna, Swedbank Lõuna-Eesti regiooni asedirektor

12.05 – 12.25 Riik ja avalik sektor kui väikeettevõtluse pärssija maapiirkondades. Rudo Puks, 20-aastase kogemusega Karksi valla maaettevõtja

12.25 – 13.15 Lõuna

13.15 – 13.35 Ettevõtluse võimalikkusest maal. Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister

13.35 – 14.55 Ettevõtlus kui elustiil ja väljakutse alalise pingutuse ning ajude mobiliseerimisega. Arno Kütt, 20-aastase kogemusega Viljandimaa ettevõtja

14.55 – 15.35 Ettevõtjaks rohujuuretasandilt - loomemajandus ettevõtluses. Artur Talvik, filmiprodutsent, külaelu edendaja

15.35 – 15.50 Energiapaus

15.50 – 16.35 Ühisseminar – arutleme ühiselt päeva jooksul kõlanud teemade üle. Püüame leida võtit, kuidas elavdada ettevõtlust maal ning millega reaalselt tasuks tegeleda. Arvamust avaldavad ekspertidena kõik esinejad ning sõna saavad osalejad.

16.35 – 17.00 Konverentsi kokkuvõte ja tulemuse sõnastamine Karksi valla ja Viljandimaa jaoks. Valdo Randpere, Artur Talvik, Urmas Suurpuu, Arvo Maling, Hendrik Agur

17.00 - … Kohvilaud vabaks aruteluks ja kokkulepete sõlmimiseks.

Konverentsi juhivad: Urmas Suurpuu ja Hendrik Agur

Registreerumine: vald@karksi.ee, tel 435 5510.
Aadress: Karksi vald, Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia


Konverents on osalejatele tasuta!